Studia podyplomowe w zakresie Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej


In power from: 28 Jan 2020

Registration criteria

  1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.
  2. Wymagane dokumenty: 
    - Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe; 
    - Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; 
  3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.
  4. Dokumenty należy składać do 30 września 2022 r.