• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2022/2023 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności

Details
Code SP1701N
Organizational unit Faculty of Food Sciences
Field of studies Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
WWW address https://rekrutacja.uwm.edu.pl/content/podyplomowe/menedzer-jakosci-i-bezpieczenstwa-zywnosci#axzz76hqlaSaC
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

Cel

Uzupełnienie wiedzy zawodowej z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, z elementami inżynierii jakości, bromatologii, mikrobiologii i toksykologii. Przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowników oraz pełnomocników ds. jakości i/lub bezpieczeństwa żywności (quality manager/ food safety manager) w zakładach sektora rolno-spożywczego. Nabycie umiejętności stosowania praktycznych metod oraz narzędzi służących do łączenia zakładowych programów bezpieczeństwa żywności z narodowymi planami poprawy zdrowia publicznego. Pogłębienie wiedzy dotyczącej m.in. projektowania, wdrażania, utrzymania i weryfikacji  systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności (GAP, GMP/GHP, GLP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, ISO/TS 22002, FSSC 22000, BRC, IFS, SQF, ISO 19011, GLOBALGAP), w tym obrony żywności (food defense, TACCP), oszustw żywnościowych (food fraud) i przestępstw żywnosciowych (food crime), a także zarządzania alergenami pokarmowymi, w produkcji i obrocie żywnością oraz przygotowanie do praktycznego stosowania narzędzi doskonalenia ww. systemów.


Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej I stopnia. W pierwszej kolejności na studia będą przyjmowani pracownicy zakładów produkcji, obrotu żywnością i gastronomii, a także pracownicy organów urzędowej kontroli żywności i kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, jak również osoby pracujące w szkolnictwie zawodowym. W przypadku większej liczby kandydatów na studia, decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty: a. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (plik do pobrania), b. kwestionariusz osobowy (plik do pobrania), c. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów, d. jedna fotografia o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisana na odwrocie).

Absolwenci, poza urzędowym świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, otrzymują dodatkowo 4 unikatowe certyfikaty:

1. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności/HACCP,

2. Specjalista ds. zarządzania alergenami pokarmowymi,

3. Specjalista ds. dokumentowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności/HACCP,

4. Pełnomocnik ds. jakości i bezpieczeństwa żywności/HACCP.