Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy


In power from: 20 Aug 2020

Registration criteria

Zasady kwalifikacji

Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać absolwent/ka posiadający/a tytuł magistra, licencjata lub inżyniera.