Studia podyplomowe w zakresie Rolnictwa ekologicznego


In power from: 27 May 2020

Registration criteria

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnego kierunku (licencjat, studia inżynierskie lub magisterskie).

Liczy sie kolejność zgłoszeń.