• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2022/2023 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Matematyki

Details
Code SP2303N
Organizational unit Faculty of Mathematics and Computer Sciences
Field of studies Maths
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 semestry
Required document
  • Wykształcenie wyższe (sam mgr)
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.06.2022 00:00 – 30.12.2022 23:59)

 

Studia podyplomowe w zakresie Matematyki są studiami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu i przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu matematyka) i posiadających kwalifikacje drugiego stopnia oraz przygotowanie do wykonywania zawodu     nauczyciela (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - Dz.U. 2019 poz. 1450).

Studia realizowane są w formie hybrydowej, 210 godzin online poprzez pakiet Google Workspace oraz 90 godzin dydaktyki matematyki w formie stacjonarnej.

 

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich);
  • Zaświadczenie o przygotowaniu do wykonywania zawodu nauczyciela;

 

 


.