• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate studies in the field of Logistics Management

Details
Code SP2226N
Organizational unit Faculty of Economic Sciences
Field of studies Logistics management
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
  Ask a question
Phase 1 (21.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis

Dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Logistyką są zaprojektowane, by dostarczać uczestnikom zaawansowanej i aplikatywnej wiedzy z zakresu zarządzania procesami logistycznymi w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. Program studiów koncentruje się na praktycznym zastosowaniu teorii i najlepszych praktyk w zarządzaniu logistyką, co pozwala na skuteczne rozwiązywanie realnych problemów logistycznych, optymalizację systemów logistycznych i strategiczne zarządzanie łańcuchem dostaw.

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych poszukujących pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w dziedzinie logistyki, jak również dla osób, które chcą zmienić swoją ścieżkę kariery i wejść w obszar zarządzania logistyką. Dzięki praktycznemu podejściu i skupieniu na rozwiązywaniu problemów, absolwenci będą wyposażeni w narzędzia i metody konieczne do efektywnego zarządzania logistyką w różnych sektorach i branżach.

Program studiów podyplomowych obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu dwóch semestrów, zapewniając solidne przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. W jego ramach uczestnicy zgłębiają wiedzę z wielu dziedzin logistyki, od zarządzania zapasami i ekonomii magazynowania, po logistykę produkcji i dystrybucji. Szczególny nacisk kładziony jest także na wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, w tym systemu SAP ERP, który jest istotnym narzędziem wspomagającym zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa oraz optymalizację procesów logistycznych.

Zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie Zarządzania Logistyką są prowadzone w różnorodnych formach, w tym wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów, co pozwala na kompleksowe przyswojenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej umiejętności. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii, takich jak system logistyczny klasy ERP - SAP, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia studentom umiejętności niezbędnych w dzisiejszym środowisku biznesowym. Takie podejście przygotowuje absolwentów do efektywnego zarządzania procesami logistycznymi i wykorzystywania systemów informatycznych w celu optymalizacji działalności logistycznej przedsiębiorstw.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu końcowego.

Kontakt

Kierownik merytoryczny: dr Robert Szczubełek e-mail: grzegorz.szczubelek@uwm.edu.pl

Sekretarz: mgr Magdalena Janczyło, tel. 89 524 55 56, kom. 882 788 008, e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl

 

Zapisy na studia

 
Termin: do 30 września 2024 r.
 

Dokumenty kwalifikacyjne

Kandydaci na studia ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

a. podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym i zgodą na przetwarzanie damych osobowych - wydruk z IRK,

b. informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydruk z IRK,

c. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Dostarczenie w/w dokumentów na adres:

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Ekonomicznych

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Oczapowskiego 4, pok. 9

10-719 Olsztyn 

 

 w godz. 9.00-13.00

 

Wysokość czesnego

Całkowita odpłatność za studia wynosi 4000 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 raty

 

 

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, BIEŻĄCE OGŁOSZENIA ITD. SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH