• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2021/2022 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Menedżer jakości

Szczegóły
Kod SP2211N
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ekonomicznych
Kierunek studiów Menedżer jakości
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (wszystkie)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (07.08.2021 00:00 – 13.12.2021 10:45)

Opis

Studia adresowane są do obecnych i przyszłych kadr menedżerskich przedsiębiorstw handlowych, wytwórczych i usługowych, do osób:

  •  zainteresowanych problematyką zarządzania jakością w organizacjach,

  •  odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością,

  •  zarządzających i mających w tym kierunku wysokie aspiracje.

Zajęcia odbywaja się w soboty i niedziele (w godz. 9:00 - 18:15) i niedziele (w godz. 8:30 - 17:30), przecietnie co 3 tygodnie.

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie egzaminu końcowego.

Z UWAGI NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ W POLSCE I NA ŚWIECIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAJĘCIA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ W TRYBIE ONLINE.

Tryb online polega na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników. Każdy Słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się. Wszystkie planowane zajęcia będą realizowane, a Słuchacze będą mieć bezpośredni kontakt z wykładowcami i administracją Studiów.

Absolewnci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz:

-  Certyfikat Auditora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/PN-N- 18001,

-  Certyfikat Przedstawiciela Kierownictwa (Pełnomocnika) ds. ZSZ,

-  Certyfikat  Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności: ISO 22000. 

Jest możliwość realizacji dodatkowych szkoleń z zakresu:

 

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratoriach badawczych i wzorcujących zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg wymagań normy ISO 50001

 

 Kontakt

Kierownik merytoryczny: dr Dominika Kuberska tel. kom. 514-951-451 

e-mail: dominika.kuberska@uwm.edu.pl

 

Sekretarz: mgr Magdalena Janczyło, tel. 89 524 55 56, kom. 882 788 008, e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.p

 

Zapisy na studia 

Termin: do 13 grudnia 2021 r.

 

Dokumenty kwalifikacyjne

Kandydaci na studia ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie studiów podyplomowych nastepujące dokumenty:

a. podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym i zgodą na przetwarzanie damych osobowych - wydruk z IRK,

b. informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydruk z IRK,

c. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Dostarczenie w/w dokumentów na adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Ekonomicznych

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Oczapowskiego 4, pok. 9

10-719 Olsztyn

 w godz. 9.00-13.00

 

Wysokość czesnego

Calkowita odpłatność za studia wynosi 3700 zł.

Istnieje mozliwość rozłożenia płatności na 2 raty


Zasady kwalifikacji

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku

2. Dostarczenie wymaganych dokumentów

3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK