• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Informatyka dla nauczycieli

Szczegóły
Kod SP2310N
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki i Informatyki
Kierunek studiów Informatyka dla nauczycieli
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Sekretarz mgr Kinga Lecko, tel. 664 31 55 25
Adres WWW https://psi.wmii.pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (sam mgr)
  Zadaj pytanie
Tura 1 (15.06.2022 00:00 – 30.03.2023 23:59)

 

Studia podyplomowe w zakresie Informatyki dla nauczycieli są studiami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu i przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunków, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu informatyka posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 890).

Studia organizowane są w formie hybrydowej, 210 godzin w formie online oraz 90 godzin metodyki w formie stacjonarnej.

 Absolwent studiów podyplomowych Informatyka dla nauczycieli, posiada wiedzę szczegółową związaną z najbardziej popularnymi technikami programowania, algorytmami, narzędziami i oprogramowaniem stosowanymi w pracy nauczyciela informatyki.

Studia mają m.in. na celu podniesienie kompetencji osób zatrudnionych w placówkach oświatowych.

  • Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu informatyka) i posiadających kwalifikacje drugiego stopnia oraz przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - Dz.U. 2021 poz. 890).
  • Na zakończenie uczestnik otrzymuje: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Informatyki dla nauczycieli
  • Długość trwania studiów – 3 semestry (390 godzin)
  • Koszt studiów wynosi 7800 zł (2600 zł/sem)
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.

 Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich);
  • Zaświadczenie o przygotowaniu do wykonywania zawodu nauczyciela;

 


.