• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Administracji Publicznej

Szczegóły
Kod SP2421N
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Administracja publiczna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (wszystkie)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

 

              Charakterystyka studiów podyplomowych

 

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy zamierzają specjalizować się w zagadnieniach związanych z administracją publiczną, zainteresowanych pełnieniem funkcji kierowniczych w administracji publicznej, gotowych do objęcia samodzielnych stanowisk.

Powyższe studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania pracy w administracji publicznej, zarówno samorządowej, jak i rządowej. Absolwent jest przygotowany do wykorzystywania wiedzy prawniczej, administracyjnej, ekonomicznej i organizacyjnej. Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego – politycznego, gospodarczego. Ukończenie studiów podyplomowych „Administracja publiczna” daje absolwentowi orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

 

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni pracownicy naukowo-badawczy Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie oraz praktycy zatrudnieni w instytucjach publicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

            Umiejscowienie w Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED)

Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED) Administracja publiczna ze względu na dominującą tematykę kształcenia Nazwy - Zarządzanie i administracja (kształcenie w zakresie planowania, kierowania oraz obsługi organizacji i instytucji) posiada klasyfikację 0314. To znaczy umiejscowiona jest w grupie Biznes, Administracja i Prawo (04), w podgrupie biznesu i administracji (041).

Opis kwalifikacji absolwenta studiów podyplomowych:

 

 Absolwent studiów podyplomowych „Administracja publiczna” posiada wiedzę, umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania pracy w organach administracji publicznej, a także w podmiotach realizujących zadania publiczne.

 

 

 


.