Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie /  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Integrowana produkcja i ochrona roślin

Forma kształcenia: studia podyplomowe Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

24

Język wykładowy

polski

Opis

Celem procesu dydaktycznego jest pogłębienie wiedzy w zakresie integrowanej produkcji roślinnej z uwzględnieniem nawożenia i ochrony roślin. Ukończenie studium daje możliwość prowadzenia szkoleń rolników w tym zakresie oraz wdrożenie do aktualnych przepisów prawnych i dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu integrowanej produkcji (IP) [Roz. MRiRW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin(Dz. U. Nr 256, poz. 1721)]. Program dydaktyczny obejmuje zagadnienia z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kwalifikowanego doradcy z zakresu integrowanej produkcji i ochrony roślin w placówkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Absolwenci nabywają uprawnienia do prowadzenia produkcji roślinnej w systemie integrowanym oraz uzyskują kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z zakresu integrowanej produkcji roślinnej i integrowanej ochrony roślin. Absolwenci mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Młodego Rolnika. Obsada kadrowa: Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych WKŚiR UWM w Olsztynie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutu Ochrony Roślin PIB, Instytutu Praktycznego Sadownictwa oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin. Forma zakończenia studiów podyplomowych: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych podstawie uzyskanych zaliczeń z egzaminów (pisemnych, ustnych) oraz zaliczeń pisemnych z przedmiotów przewidzianych z programie studiów podyplomowych.
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosownych tu plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz sie więcej o celu używania plików cookies