Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie /  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu - III edycja

Forma kształcenia: studia podyplomowe Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

polski

Opis

Informacja ogólna

UWAGA!! terminy zapisów uległy zmianie. Dodatkowy nabór na III edycję.

Zapraszamy na III edycję studiów podyplomowych w roku akademickim 2016/2017.

Rozpoczęcie studiów III edycji planowane jest na I dekadę listopada 2016 r.

Osoby, któe chcą zapisać się na kolejną edycję, proszę o kontakt.

Studia podyplomowe są adresowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109). Kwalifikacje rolnicze są warunkiem koniecznym do utworzenia gospodarstwa indywidualnego w drodze nabycia nieruchomości rolnej oraz głównym kryterium dostępu do środków finansowych z pomocy krajowej i unijnej na utworzenie oraz rozwój gospodarstwa rolnego. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z technologiami produkcji roślinnej i zwierzęcej, paszoznawstwem, integrowaną ochroną roślin, rolą sektora bio- w gospodarce narodowej (bioekonomia/biogospodarka), funkcjonowaniem agrobiznesu w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, organizacją rynków rolnych, marketingiem artykułów rolnych, ekonomiką i organizacją rolnictwa, rachunkowością rolniczą oraz zarządzaniem agrofirmą.

 Wymagania ogólne

Studia trwają dwa semestry z wymiarem 250 godzin. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych w systemie niestacjonarnym. Podstawą zaliczenia przedmiotów są prace projektowe, testy kontrolne oraz obecność na zajęciach. Po pozytywnym i terminowym zaliczeniu przedmiotów, absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na świadectwie wyszczególnione są przedmioty, kwalifikacje i umiejętności zgodne z programem studiów. Program studiów został zatwierdzony przez Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie kadry z wyższym wykształceniem do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, która będzie potrafiła projektować i wdrażać efektywne rolniczo, ekonomicznie i energetycznie agro- i zootechnologie. Absolwent studiów podyplomowych uzyska również wiedzę z zakresu polityki rolnej UE i nabędzie umiejętności wykorzystania mechanizmów rynkowych Wspólnej Polityki Rolnej UE dla poprawy efektywności gospodarowania. W toku studiów słuchacz uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje odpowiadające potrzebom konkurencyjnej gospodarki oraz aktualnym tendencjom w wielofunkcyjnym i zrównoważonym rozwoju sektora agrobiogospodarki.

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych „Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych – uwarunkowania i organizacja agrobiznesu” uzyska kwalifikacje rolnicze niezbędne przy podejmowaniu i rozwijaniu działalności rolniczej oraz wiedzę, umiejętności i kompetencje przydane do pracy w przemyśle rolno-spożywczym, zakładach i instytucjach zajmujących się obrotem surowców i produktów żywnościowych oraz energetycznych, firmach agrokonsultingowych, pozarządowych stowarzyszeniach na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, a także w administracji rządowej i samorządowej oraz unijnych agencjach płatniczych.

Zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów wyższych (z dyplomem magistra, inżyniera lub licencjata). Zgłoszenia i dokumenty kandydatów przyjmowane są w sposób ciągły. Rekrutacja prowadzona jest przez system IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z kwestionariuszem osobowym (wydrukowane z IRK),

- odpis dyplomu ukończenia studiów (min. I stopnia),

- 2 fotografie o wymiarach 35 × 45 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane na odwrocie),

- kserokopia dowodu osobistego (dwie strony)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają dokumenty w pok. 101 w Katedrze Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Roślinną i Agrobiznesu, ul. Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn

 Wymagana rejestracja w systemie: https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe/katalog.php?op=info&id=20000000

Wysokość czesnego

Odpłatność za studia podyplomowe wynosi 1 500,00 zł za semestr. Na wniosek słuchacza w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być rozłożona na raty. Kierownik studiów podyplomowych ustala terminy płatności.

Dodatkowe informacje

Termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie. Wyczerpujących informacji udzielają: Stanisław Bielski nr tel. 89 524 56 52, email: stanislaw.bielski@uwm.edu.pl oraz dr inż. Bożena Bogucka, ul. Oczapowskiego 8 p. 103, 10-719 Olsztyn tel. (89) 523 34 65, e-mail: bozena.bogucka@uwm.edu.pl Termin rozpoczęcia zajęć może ulec zmianie. Zajęcia rozpoczną się po zebraniu minimalnej liczby uczestników.
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosownych tu plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz sie więcej o celu używania plików cookies