Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie /  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Rolnictwo ekologiczne - II edycja

Forma kształcenia: studia podyplomowe Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

REKRUTACJA NA II EDYCJĘ ZAKOŃCZONA

Wkrótce otworzymy możliwość rejestrowania sią na III edycję na rok 2017/2018

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnego kierunku (licencjat, studia inżynierskie lub magisterskie).

 

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje rolnicze zgodnie z art.4.1 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.


Cel

Ukończenie takich studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolniczych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z działań „PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW” i „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”.

Zdobyta wiedza pozwoli słuchaczowi na poznanie zasad i metod produkcji rolniczej, nadzoru jakościowego, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych - ekologicznych oraz wpływu rolnictwa ekologicznego na środowisko.

Absolwent będzie też przygotowany do przystąpienia do egzaminu pozwalającego zdobyć uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora rolnictwa ekologicznego.

Studia trwają 2 semestry, zjazdy tylko w sobota-niedziela, co około 2-3 tygodnie (w sumie 12 zjazdów, 247 godzin). Zajęcia realizowane są w soboty do wieczora, a w niedziele do 14-15tej. Pierwszy zjazd jest planowany na początek - połowę października 2017 r, a koniec zajęć na kwiecień-maj 2018 r.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych „Rolnictwo ekologiczne” ma przygotowanie do podjęcia pracy w administracji, usługach oraz doradztwie rolniczym i ogrodniczym  w zakresie rolnictwa ekologicznego. Zna wymogi prawne regulujące produkcję ekologiczną. Będzie przygotowany do przystąpienia do egzaminu w celu nabycia uprawnień  do pełnienia funkcji inspektora rolnictwa ekologicznego.

Absolwent studiów podyplomowych ,,Rolnictwo ekologiczne” jest specjalistą w zakresie ekologicznej produkcji rolniczej i ogrodniczej wpisanym do zbioru zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145) pod symbolami: „2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni”.

Posiada on praktyczne przygotowanie do zorganizowania od podstaw oraz samodzielnego prowadzenia gospodarstwa według zasad systemu ekologicznego, zarówno na poziomie produkcji jak i dystrybucji wytworzonych w nich produktów. Potrafi wykorzystać najnowsze osiągnięcia techniki i agrotechnologii w celu zwiększenie intensywności gospodarstwa ekologicznego. Wie jak gospodarowanie wg zasad rolnictwa  ekologicznego wpływa na równowagę w środowisku naturalnym, jakość wytworzonych surowców roślinnych oraz kondycję i zdrowie ludzi i zwierząt. Posiada podstawowy zasób wiedzy na temat przetwórstwa surowców ekologicznych.

Wykaz głównych treści (przedmioty) -  w kolorze niebieskim to treści wymagalne przez ARiMR, które pozwalaja spełnić minimalne wymagania dot. kwalifikacji rolniczych.

Technologie produkcji rolniczej

Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym

Gospodarowanie na użytkach zielonych

Uprawa roli  i płodozmian w rolnictwie ekologicznym

Chów zwierząt w rolnictwie ekologicznym

Pasze i żywienie zwierząt

Ekologiczne i mikrobiologiczne podstawy produkcji rolniczej       

Systemy rolniczego gospodarowania i konwersja gospodarstw na rolnictwo ekologiczne

Żyzność  i urodzajność gleb oraz gospodarka nawozowa w rolnictwie ekologicznym

Ekologiczna produkcja owoców i warzyw

Przepisy  prawne i programy rolno-środowiskowe

System kontroli i przetwórstwo surowców ekologicznych

Rachunkowość rolnicza i marketing artykułów rolnych

Zajęcia terenowe

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnego kierunku (licencjat, studia inżynierskie lub magisterskie).

Terminy egzaminów

Bez egzaminów wstępnych

Miejsce ogłoszenia wyników

Katedra Agroekosystemów, sekretariat

Wysokość czesnego

Opłata za całe studia: 3800 zł. Na wniosek studenta czesne może być podzielone na raty (maksymalnie 6 rat).

Dodatkowe dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - wydrukowane z IRK; oryginał lub odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności na poziomie (licencjat, studia inżynierskie lub wyższe magisterskie); jedna fotografia 35/45 mm podpisane na odwrocie; kserokopia dowodu osobistego Wyżej wymienione dokumenty proszę przesyłać na adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Agroekosystemów, 10-718 Olsztyn, Pl. Łódzki 3, dopisek: "Studia podyplomowe Rolnictwo ekologiczne"

Dodatkowe informacje

Termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie jeżeli nie zostanie zebrana grupa. Wyczerpujące informacje udzielają: Marzena Michalska tel. 89 523 48 27 Arkadiusz Stępień: tel.89 523 32 66 email: arkadiusz.stepien@uwm.edu.pl; Maria Wanic tel. 89 523 48 39;
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosownych tu plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz sie więcej o celu używania plików cookies