WITAMY W SYSTEMIE INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW 


REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA (REALIZOWANE W JĘZYKU POLSKIM), W REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ 

********** REJESTRACJA KANDYDATÓW ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA **********


WYKAZ KIERUNKÓW  W REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ - LUTY 2017 R.:

STUDIA STACJONARNE II stopnia

 1. Architektura krajobrazu    
 2. Biologia – Ekspertyzy przyrodnicze
 3. Biotechnologia
 4. Budownictwo
 5. Geodezja i Kartografia
 6. Gospodarka Przestrzenna
 7. Informatyka
 8. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 9. Inżynieria środowiska
 10. Inżynieria środowiska - biotechnologia środowiskowa (oferta w języku angielskim)
 11. Mechanika i budowa maszyn
 12. Ochrona środowiska KS
 13. Ochrona środowiska  OW
 14. Odnawialne źródła energii
 15. Ogrodnictwo
 16. Rolnictwo
 17. Rybactwo
 18. Technologia żywności i żywienie człowieka
 19. Technologia żywności i żywienie człowieka – food engineering
 20. Towaroznawstwo
 21. Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia

 1. Budownictwo
 2. Informatyka
 3. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 4. Mechanika i budowa maszyn
 5. Ochrona środowiska KS
 6. Rolnictwo
 7. Zootechnika

HARMONOGRAM REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ:

 Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

25.01. - 17.02.2017 r. do godz. 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 17.02.2017 r.*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

25.01. - 17.02.2017 r .

4.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

20.02.2017 r.

5.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

21.02.2017 r.

godz. 11.00

6.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

21.02. - 22.02.2017 r. do godz. 15.00

 

* o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 


>> Wykaz kierunków po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia -  [otwórz]

>> ZAŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA - [otwórz word] [otwórz pdf]

Wpisując wynik studiów z zaświadczenia do systemu IRK używamy kropki np. 4.58 (przecinek w liczbie nie jest uwzględniany przez system IRK)

>> Kontakt ws rekrutacji  [otwórz]


Wykaz dokumentów jakie kandydat powinien złożyć po zakwalifikowaniu na studia  w celu potwierdzenia chęci studiowania czyli w dniach 21.02 i 22.02.2017 r.:

- podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

- kopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik UWM)

- oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie została złożona kopia)

- kserokopię dowodu osobistego (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik UWM)

- fotografię na płycie CD - opisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem pesel - wymagania techniczne: rozdzielczość 300 dpi w formacie jpg, rzeczywisty rozmiar wydruku 236 x 295 pikseli.

- 2 fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz nr pesel

 


STUDIUJ W JĘZYKU ANGIELSKIM - REJESTRACJAPotral rekrutacja.uwm.edu.pl 

              

Google+        Instagram        FB       YouTube      http://www.uwm.edu.pl/sites/all/themes/uwmportal/images/twitter.png             


INFORMATOR ECTS - UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE


 

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosownych tu plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz sie więcej o celu używania plików cookies