• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

Kontakt dla Kandydatów

| Paweł Łojewski

  • Infolinia: tel. 89 524 50 80 (czynna w dni robocze w godz. 9:00 - 15:00)
  • E-mail: rekrutacja@uwm.edu.pl
  • Punkt Obsługi Kandydata: Olsztyn-Kortowo, ul. M. Oczapowskiego 12b (budynek Biblioteki Uniwersyteckiej - (czynny w dni robocze w godz. 9:00 - 15:00)
  • Dział "Pomoc" w systemie IRK

Rekrutacja krok po kroku

| Agnieszka Zdanowska

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

1. Zarejestruj się w systemie IRK – na studia stacjonarne do 11 lipca 2023 r., na studia niestacjonarne do 21 lipca 2023 r.

2. Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia: nowa matura, stara matura, matura zagraniczna, matura EB lub IB, czy zaświadczenie laureata olimpiady.

3. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (WAŻNE! każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat!)

5. Wgraj skan „STAREJ MATURY”* lub MATURY IB, MATURY EB czy zaświadczenia LAUREATA OLIMPIADY na swoje konto do systemu IRK.

UWAGA!! Kandydaci ze świadectwem „NOWEJ MATURY” do dnia kwalifikacji na studia nie muszą załączać skanu dokumentu. Wyniki „NOWEJ MATURY” zostaną pobrane z Krajowego Rejestru Matur (KReM)

6. Regularnie loguj się do systemu IRK – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym.

7. Sprawdź pierwsze wyniki KWALIFIKACJI NA STUDIA STACJONARNE 17 lipca 2023 r. od godz. 12:00

i STUDIA NIESTACJONARNE 26 lipca 2023 r. od godz. 12.00.

8. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat „ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA”dostarcz/wyślij do 21.07.2023 r. do godz. 15.00 do Punktu Obsługi Kandydata wymagane dokumenty. Na kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty:

- Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest podanie na studia.

- Xero świadectwa dojrzałości (nowa matura, stara matura, IB, EB) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika Punktu Obsługi Kandydata.

-  1 fotografię zgodną z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego, opisaną imieniem i nazwiskiem oraz nr ID z IRK.

Pamiętaj! liczy się data wpływu na UWM dokumentów, a nie data wysłania.

9. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat „LISTA REZERWOWA” – nie rezygnuj – zaloguj się do systemu IRK 25 lipca 2023 r. po godzinie 12:00 – wtedy uzupełniane będą listy zakwalifikowanych na studia stacjonarne. Jeśli wówczas na Twoim koncie w systemie IRK wyświetli się komunikat „ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA” – dostarcz do 28 lipca 2023 r. do godz. 15.00 do Punktu Obsługi Kandydata, w/w dokumenty.

10. Jeśli się udało, to już prawie jesteś studentem! W dniu 1 sierpnia 2023 r. - studia stacjonarne i w dniu 4 sierpnia 2023 r. - studia niestacjonarne, wyślemy do Ciebie dokumenty potwierdzające przyjęcie na studia.

Jeśli nie - zapoznaj się z ofertą studiów niestacjonarnych lub poczekaj na ofertę dodatkowego –naboru. Informacje o dodatkowym naborze na studia dostępne będą w połowie sierpnia na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci

 Niezłożenie dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.

 

Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

 

Punkt Obsługi Kandydata - Rekrutacja UWM,

ul. Oczapowskiego 12b; 10-719 Olsztyn

 

* - „Stara Matura” – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach  ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach. Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali ocen od 2 do 5 (do roku 1991) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych).

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1. Zarejestruj się w systemie IRK https://irk.uwm.edu.pl na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia do 21 lipca 2023 r.

2. Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia: dyplom inżyniera, dyplom licencjata, dyplom magistra, dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą.

3. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (WAŻNE! każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat!)

5. Do 21 lipca 2023 r. dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata lub zamieść skan na swoim koncie w systemie IRK,

zaświadczenie o ukończeniu studiów co najmniej pierwszego stopnia wystawione przez macierzysty

dziekanat. Wzór dostępny na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci

6. Regularnie loguj się do systemu IRK – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym

7. Sprawdź wyniki KWALIFIKACJI NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 26 lipca 2023 r. od godz. 12.00

8. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat „ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA” – dostarcz/wyślij do Punktu Obsługi Kandydata do 2 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 wymagane dokumenty.

Na kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty:

- Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na

koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który

kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest

podanie na studia.

- Kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem (poświadczenia

zgodności może dokonać notariusz lub pracownik  Punktu Obsługi Kandydata UWM)**

-  Oryginał zaświadczenia o wyniku studiów. (O ile na wcześniejszym etapie nie został już złożony).

- 1 fotografię wymiarach 35 x 45m, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu

dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID z systemu IRK

 

**Osoby, które do momentu potwierdzenia zamiaru studiowania nie otrzymały dyplomu ukończenia studiów wyższych powinny złożyć oświadczenie o dostarczeniu tego dokumentu do Dziekanatu do 30 września 2023 r.

 

Pamiętaj!!! decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie nie data wysyłki.

9. Jeśli się udało, to już prawie jesteś studentem!  W dniu 4 sierpnia 2023 r. wyślemy do Ciebie dokumenty potwierdzające przyjęcie na studia.

Jeśli nie – zapoznaj się z ofertą dodatkowego naboru. Informacje o dodatkowym naborze na studia dostępne będą w połowie sierpnia na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci

 

Niezłożenie dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.

Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążącego. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

Punkt Obsługi Kandydata - Rekrutacja UWM,

ul. Oczapowskiego 12b; 10-719 Olsztyn