• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Data science in Python (ONLINE STUDIES)

Details
Code SP2308N
Organizational unit Faculty of Mathematics and Computer Sciences
Field of studies Data science in Python
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 20
Duration 2 semestry
WWW address http://wmii.uwm.edu.pl/psi/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (26.03.2023 00:00 – 17.01.2024 23:59)

Studia realizowane są zdalnie w czasie rzeczywistym za pomocą pakietu Google Workspace.

Studia nadające kwalifikacje podyplomowe (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najbardziej popularnymi technikami, algorytmami, narzędziami i oprogramowaniem stosowanym w Data Science oraz w Big Data. Nabyte kompetencje związane są z przetwarzaniem, analizą i wizualizacją danych, tworzeniem modeli predykcyjnych oraz analizą dużych zbiorów danych. W szczególności z poznaniem i stosowaniem:

  • metod i technik programowania
  • zasad dotyczących projektowania, tworzenia i zarządzania systemami baz danych;
  • zasad dotyczących reprezentowania wiedzy oraz mechanizmów klasyfikujących;
  • technik obliczeniowych oraz technik programowania, wspomagających pracę analityka;
  • sposobów ilustracji obliczeń symbolicznych za pomocą pakietów oprogramowania;
  • metod dotyczących wizualizacji danych statystycznych.

 

Zajęcia mają charakter praktyczny. 

 


Testowy opis