• log in
 • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Informatyka (studia doskonalące)

Details
Code SP2311N
Organizational unit Faculty of Mathematics and Computer Sciences
Field of studies Informatyka (studia doskonalące)
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Kinga Lecko, tel. 664 31 55 25
psi@matman.uwm.edu.pl
WWW address https://psi.wmii.pl/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

 

Studia podyplomowe doskonalące, w zakresie Informatyki są studiami podnoszącymi kwalifikacje czynnych nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania przedmiotu informatyka na dowolnym etapie edukacyjnym (120 godzin dydaktycznych).

Absolwent studiów podyplomowych Informatyka dla nauczycieli, posiada wiedzę szczegółową związaną z najbardziej popularnymi technikami programowania, algorytmami, narzędziami i oprogramowaniem stosowanymi w pracy nauczyciela informatyki.

Studia mają m.in. na celu podniesienie kompetencji osób zatrudnionych w placówkach oświatowych.

 • Na zakończenie uczestnik otrzymuje: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Informatyki (studia doskonalące)
 • Długość trwania studiów – 2 semestry (120 godzin)
 • Studia są bezpłatne finansowane w całości przez MEiN
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.

 Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • Zaświadczenie o przygotowaniu do wykonywania zawodu nauczyciela;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej
 • Poswiadczenie posiadania kwalifikacji do nauczania przedmiotu informatyka.

 


.