• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Produkcji pasz przemysłowych i doradztwa żywieniowego

Details
Code SP1101N
Organizational unit Faculty of Animal Bioengineering
Field of studies Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Recruitment committee address ul. Oczapowskiego 5, 10-718 Olsztyn
Office opening hours 7.00-15.00
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (27.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis

 

Produkcja pasz przemysłowych, perspektywy jej rozwoju zależą ściśle od licznej bazy surowcowej, a także od tendencji rozwoju produkcji zwierzęcej w poszczególnych jej kierunkach. Powszechnie przyjmuje się, że jednym z głównych warunków powodzenia przedsięwzięć zawodowych są kwalifikacje ludzi. Dotyczy to także produkcji pasz w wytwórniach oraz obrotu tymi produktami. Wiedza ludzi kierujących i uczestniczących bezpośrednio w operacjach produkcyjnych jest podstawą racjonalności i efektywności tej produkcji. W naszym kraju nie prowadzono dotychczas kierunkowego systematycznego kształcenia kadr na rzecz przemysłu paszowego.

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w przemyśle paszowym, przedsiębiorstwach rolniczych, doradztwie żywieniowym, niektórych działach służb surowcowych przemysłu rolno-spożywczego, a także w gospodarstwach własnych.

Absolwent uzyska wiedzę z zakresu regulacji prawnych w przemyśle paszowym, których znajomość jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania firm zajmujących się produkcją i dystrybucją pasz. Istotnym elementem uzyskanych umiejętności będzie pogłębiona znajomość technologii produkcji mieszanek paszowych oraz wartości odżywczej materiałów paszowych. Zdobyta wiedza umożliwi wdrażanie nowych systemów jakości uwzględniających aktualne wymagania w zakresie produkcji bezpiecznej żywności. Absolwent uzyska umiejętność stosowania nowoczesnych technik doradztwa w żywieniu zwierząt.

Wysokość czesnego

3800 zł


Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym wydrukowane z systemu IRK;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych inżynierskich/licencjackich lub magisterskich;
  • kserokopia dowodu osobistego;
  • 1 fotografia w formacie legitymacyjnym