• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami ergonomii

Details
Code SP1603N
Organizational unit Faculty of Technical Sciences
Field of studies Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Olsztyn, ul. Oczapowskiego 11, pok. E 202
WWW address http://www.uwm.edu.pl/wnt/ksztalcenie/studia-podyplomowe/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-z-elementami-ergonomii
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (05.07.2024 00:00 – 11.10.2024 23:59)

Kierownik  - dr Michał Duda, michal.duda@uwm.edu.pl,              tel. (89) 523 36 21

Sekretarz - mgr Joanna Chrząstek, joanna.chrzastek@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 36 03

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, głównie dla pracowników zajmującej się zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach, ale również dla osób zamierzających samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. pracownicy służby bhp zatrudnieni na stanowiskach specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mają obowiązek posiadać wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, albo ukończyć studia podyplomowe w tym zakresie.


.