• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności

Details
Code SP1701N
Organizational unit Faculty of Food Sciences
Field of studies Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 35
Duration 2 semestry
WWW address https://rekrutacja.uwm.edu.pl/content/podyplomowe/menedzer-jakosci-i-bezpieczenstwa-zywnosci#axzz76hqlaSaC
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (15.06.2024 00:00 – 31.10.2024 23:59)

Cel

Uzupełnienie wiedzy zawodowej z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, z elementami inżynierii jakości, bromatologii, mikrobiologii i toksykologii żywności. Przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowników oraz pełnomocników ds. jakości i/lub bezpieczeństwa żywności (quality manager/ food safety manager) w zakładach sektora rolno-spożywczego. Nabycie umiejętności stosowania praktycznych metod oraz narzędzi służących do łączenia zakładowych programów bezpieczeństwa żywności z narodowymi planami poprawy zdrowia publicznego. Pogłębienie wiedzy dotyczącej m.in. projektowania, wdrażania, utrzymania i weryfikacji  systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności (GAP, GMP/GHP, GLP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, ISO/TS 22002, FSSC 22000, ISO 22301, BRC, IFS, SQF, ISO 19011, ISO 22301, GLOBALGAP), w tym obrony żywności (food defense, TACCP), oszustw żywnościowych (food fraud) i przestępstw żywnościowych (food crime), a także zarządzania alergenami pokarmowymi (food allergen management), w produkcji i obrocie żywnością oraz przygotowanie do praktycznego stosowania narzędzi doskonalenia ww. systemów.


Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej I stopnia. W pierwszej kolejności na studia będą przyjmowani pracownicy zakładów produkcji, obrotu żywnością i gastronomii, a także pracownicy organów urzędowej kontroli żywności i kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, jak również osoby pracujące w szkolnictwie zawodowym. W przypadku większej liczby kandydatów na studia, decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty: a. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (plik do pobrania z IRK), b. kwestionariusz osobowy (plik do pobrania z IRK, plik z podaniem), c. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania z IRK, plik z podaniem), d. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Absolwenci, poza urzędowym świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, otrzymują dodatkowo 4 unikatowe certyfikaty:

1. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności/HACCP,

2. Specjalista ds. zarządzania alergenami pokarmowymi,

3. Specjalista ds. dokumentowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności/HACCP,

4. Pełnomocnik ds. jakości i bezpieczeństwa żywności/HACCP.