• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy

Details
Code SP1902N
Organizational unit Faculty of Social Sciences
Field of studies Bezpieczeństwo i higiena pracy
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
WWW address http://uwm.edu.pl/unesco/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (22.05.2024 00:00 – 10.10.2024 23:59)

Opis

Podyplomowe studia Bezpieczeństwa i higieny pracy skierowane są do osób zainteresowanych pracą w służbie bhp. Ich celem jest nadanie kwalifikacji w dziedzinie bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. Nabory na studia prowadzone są raz w roku od sierpnia do października. Do lipca 2023 r. zrealizowano trzydzieści jeden edycji studiów. Na program studiów składają się 193 godziny dydaktyczne realizowanych w systemie hybrydowym w ramach 19 przedmiotów. Organizacja zajęć obejmuje 12 zjazdów sobotnio – niedzielnych (6 bezpośrednich, 6 zdalnych), które prowadzone są w budynkach Wydziału Nauk Społecznych, (ul. Szrajbera 11, ul. Dybowskiego 13) oraz Wydziału Nauk Medycznych (ul. Żołnierska 14C). Na potrzeby studiów podyplomowych zakupiony został specjalistyczny program komputerowy Vademecum BHP, wspomagający proces zarządzania bhp w przedsiębiorstwach. Cykl studiów zamyka napisanie pracy końcowej i egzamin.  Program studiów: 1. Podstawy prawne ochrony pracy - 20 godz. 2. Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy - 12 godz. 3. Czynniki fizyczne zagrażające człowiekowi w środowisku pracy - 6 godz. 4. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy - 6 godz. 5. Czynniki biochemiczne zagrażające człowiekowi w środowisku pracy-9 godz. 6. Awarie elektryczne - 6 godz. 7. Awarie mechaniczne - 6 godz. 8. Awarie chemiczne - 6 godz. 9. Zagrożenia pożarowe - 6 godz. 10. Środki ochrony indywidualnej - 5 godz. 11. Choroby zawodowe i pierwsza pomoc przedmedyczna - 12 godz. 12. Nowoczesne metody pracy służby bhp - 6 godz. 13. Metodyka i organizacja szkolenia dorosłych - 15 godz. 14. Komputerowe wspomaganie zarządzaniem bhp - Vademecum bhp 18 godz. 15. Kompetencje interpersonalne pracownika słuzby bhp - 9 godz. 16. Ocena ryzyka zawodowego - 10 godz. 17. Dokumentacja powypadkowa - 12 godz. 18. Seminarium - 14 godz., 19. Audyt wewnętrzny systemu zarządzania bhp - 15 godz. Praca końcowa - egzamin RAZEM 193 godz.

W ramach podnoszenia jakości oferty studiów w 2022 r. podjęto współpracę z Michelin Polska w Olsztynie. W kolejnych edycjach zaplanowane zostały jednodniowe wizyty studyjne w fabryce oraz możliwość przystąpienia słuchaczy do konkursu o staż. 

Więcej informacji:

sekretarz: mgr Artur Murach

(89) 524-62-88, studiabhp@uwm.edu.pl

kierownik: dr Monika Maciejewska

(89) 524-62-72, 501 103 682,  monika.maciejewska@uwm.edu.pl

 

Miejsce ogłoszenia wyników

informacja e-mailowa na konto wskazane przez uczestnika postępowania rekrutacyjnego po 12 października 2024 roku

Wysokość czesnego

wysokość czesnego 3600 zł. z możliwością rozłożenia na raty

Zasady kwalifikacji

Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać absolwent/ka posiadający/a tytuł magistra, licencjata lub inżyniera.