• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakredie Edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia kwalifikacyjne)

Details
Code SP1931N
Organizational unit Faculty of Social Sciences
Field of studies Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia kwalifikacyjne)
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 semestry
Tuition fees 6300
Recruitment committee address ul. Dybowskiego 13, 10-723 Olsztyn, pokój B1.29
Office opening hours 7.00-15.00
  Ask a question
Phase 1 (20.06.2024 00:00 – 31.08.2024 23:59)

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

(studia kwalifikacyjne)

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne

Czas trwania: 3 semestry)

WYDZIAŁ: Wydział Nauk Społecznych

LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH: 450 godzin + 180 godzin praktyk; 50 ECTS; 3 semestry

WARUNKI/ZASADY KWALIFIKACJI:

Kandydat ubiegający się/Kandydatka ubiegająca się o przyjęcie na studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia kwalifikacyjne) rejestruje się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK UWM), a następnie składa:

wymagane dokumenty:

  •  podanie o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem osobowym wygenerowanym w systemie irk.uwm.edu.pl;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu (w przypadku ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia kserokopia obu dyplomów)
  •  klauzulę RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Od Kandydata/Kandydatki wymaga się posiadania dyplomu ukończenia studiów:

  1.  jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego lub
  2. jednolitych magisterskich studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki (każda specjalność) oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego;

 Postępowanie kwalifikacyjne: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK i dostarczony komplet wymaganych dokumentów 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia kwalifikacyjne) przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Kształcenie na studiach podyplomowych jest prowadzone w zakresie przygotowania: merytorycznego, przygotowania dydaktyczno-metodycznego i praktyk zawodowych.

WYSOKOŚĆ CZESNEGO: 6300,- zł

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Studia podyplomowe trwają trzy semestry, a zajęcia w kolejnych semestrach realizowane są w następujących formach:

Semestr I: Zajęcia realizowane przy wykorzystaniu platformy zdalnego nauczania.

Semestr II i III: Zajęcia realizowane stacjonarne w siedzibie uczelni.

Zajęcia realizowane są w cyklach: piątek, sobota i niedziela.  Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa tygodnie.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I WYDANIA ŚWIADECTWA:

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie przez Słuchacza/Słuchaczkę w określonym terminie wszystkich zaliczeń przewidzianych programem studiów.

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: dr hab. Beata Antoszewska, prof. UWM

SEKRETARZ: mgr Anna Łowicka

KONTAKT: mgr Anna Łowicka: tel. (89) 524-62-38, e-mail: kpsir@uwm.edu.pl, ul. Dybowskiego 13, 10-723 Olsztyn, pokój B1.29 lub kierownik studiów podyplomowych: tel. (89) 524-62-38,  e-mail: beata.antoszewska@uwm.edu.pl