• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Prawa zamówień publicznych

Details
Code SP2414N
Organizational unit Faculty of Law and Administration
Field of studies Prawo zamówień publicznych
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (20.05.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Cele studiów:

  • przekazanie Słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu prawnych aspektów udzielania zamówień publicznych 
  • przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zadań w sferze zamówień publicznych
  • rozszerzenie wiedzy Słuchaczy w obszarach komplementarnych względem prawa zamówień publicznych (w szczególności w zakresie prawa cywilnego)

Adresaci Studiów:

  • pracownicy podmiotów zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych
  • pracownicy podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne
  • osoby zapewniające obsługę prawną powyższych podmiotów
  • wszyscy zainteresowani problematyką zamówień publicznych

Informacje ogólne:

Zajęcia prowadzą wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pracownicy organów administracji państwowej, w tym m.in. Urzędu Zamówień Publicznych i Regionalnej Izby Obrachunkowej, doświadczeni praktycy i trenerzy.

Program studiów obejmuje 178 godzin dydaktycznych podzielonych na niemal 20 przedmiotów.

Studia obywają się w trybie zjazdów weekendowych. Zwykle do zrealizowania programu studiów potrzebnych jest 10-11 zjazdów. Harmonogram jest ustalany z uwzględnieniem przerw świątecznych długich weekendów i ferii świątecznych. Zajęcia odbywają się zwykle w godzinach 9:00 - 17:30

Słuchacze uzyskują dostęp do zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej, w tym do baz prawniczych (LEX i LEGALIS) dostępnych zdalnie z dowolnego komputera podłączonego do internetu.

Na potrzeby zajęć Uczelnia udostępnia jedną z nowoczesnych sal wykładowych, wyposażoną w multimedia i klimatyzację. Ze względu na epidemię COVID-19 większość zajęć w edycji 2020/2021 przeprowadzono w trybie online. Podobna sytuacja może wystąpić w edycji 2021/2022.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Studiów: dr Maciej Lubiszewski (m.lubiszewski@uwm.edu.pl lub tel. 601.48.11.17).

 


.