• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Produkcji pasz przemysłowych i doradztwa żywieniowego

Szczegóły
Kod SP1101N
Jednostka organizacyjna Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Kierunek studiów Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oczapowskiego 5, 10-718 Olsztyn
Godziny otwarcia sekretariatu 7.00-15.00
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (wszystkie)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis

 

Produkcja pasz przemysłowych, perspektywy jej rozwoju zależą ściśle od licznej bazy surowcowej, a także od tendencji rozwoju produkcji zwierzęcej w poszczególnych jej kierunkach. Powszechnie przyjmuje się, że jednym z głównych warunków powodzenia przedsięwzięć zawodowych są kwalifikacje ludzi. Dotyczy to także produkcji pasz w wytwórniach oraz obrotu tymi produktami. Wiedza ludzi kierujących i uczestniczących bezpośrednio w operacjach produkcyjnych jest podstawą racjonalności i efektywności tej produkcji. W naszym kraju nie prowadzono dotychczas kierunkowego systematycznego kształcenia kadr na rzecz przemysłu paszowego.

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w przemyśle paszowym, przedsiębiorstwach rolniczych, doradztwie żywieniowym, niektórych działach służb surowcowych przemysłu rolno-spożywczego, a także w gospodarstwach własnych.

Absolwent uzyska wiedzę z zakresu regulacji prawnych w przemyśle paszowym, których znajomość jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania firm zajmujących się produkcją i dystrybucją pasz. Istotnym elementem uzyskanych umiejętności będzie pogłębiona znajomość technologii produkcji mieszanek paszowych oraz wartości odżywczej materiałów paszowych. Zdobyta wiedza umożliwi wdrażanie nowych systemów jakości uwzględniających aktualne wymagania w zakresie produkcji bezpiecznej żywności. Absolwent uzyska umiejętność stosowania nowoczesnych technik doradztwa w żywieniu zwierząt.

Wysokość czesnego

3600 zł


Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym wydrukowane z systemu IRK;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych inżynierskich/licencjackich lub magisterskich;
  • kserokopia dowodu osobistego;
  • 1 fotografia w formacie legitymacyjnym