• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Ichtiologii i akwakultury

Szczegóły
Kod SP1103N
Jednostka organizacyjna Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Kierunek studiów Ichtiologia i akwakultura
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (wszystkie)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (07.06.2022 00:00 – 20.10.2022 23:59)

 

Informacje ogólne:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich i licencjackich, pracujących (lub przygotowujących się do podjęcia pracy) w Polskim Związku Wędkarskim, w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w organizacjach rządowych i samorządowych zajmujących się problematyką rybacką.

Termin składania dokumentów:

od 20 czerwca 2022 r. do 25 października 2022 r. osobiście lub listem poleconym na  adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekretarz Studiów Podyplomowych "Ichtiologia i akwakultura"

Mgr inż. Marta Wasiak

Katedra Ichtiologii i Akwakultury

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

tel. 89 523 37 54

 

 

Studia dwusemestralne w systemie niestacjonarnym (zajęcia raz w miesiącu, w soboty i niedziele). W całym okresie studiów odbędzie się 10 zjazdów dydaktycznych i dodatkowo jeden zjazd przeznaczony na obronę pracy dyplomowej. Łączna ilość godzin dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów wyniesie 160 godzin. Termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie jeżeli nie zostanie zebrana grupa - kontakt: mgr inż. Marta Wasiak, tel.89 523 37 54, martaw@uwm.edu.pl lub prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś, tel.89 523 32 83, krysiadz@uwm.edu.pl


Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Wymagane wykształcenie kandydata: ukończone studia wyższe (magisterskie, licencjackie)

    • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
    • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, (wydrukowane z systemu IRK)
  •  

 

  • fotografia o wymiarach 35x45 mm.