• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności

Szczegóły
Kod SP1701N
Jednostka organizacyjna Wydział Nauki o Żywności
Kierunek studiów Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres WWW https://rekrutacja.uwm.edu.pl/content/podyplomowe/menedzer-jakosci-i-bezpieczenstwa-zywnosci#axzz76hqlaSaC
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (wszystkie)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Cel

Uzupełnienie wiedzy zawodowej z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, z elementami inżynierii jakości, bromatologii, mikrobiologii i toksykologii. Przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowników oraz pełnomocników ds. jakości i/lub bezpieczeństwa żywności (quality manager/ food safety manager) w zakładach sektora rolno-spożywczego. Nabycie umiejętności stosowania praktycznych metod oraz narzędzi służących do łączenia zakładowych programów bezpieczeństwa żywności z narodowymi planami poprawy zdrowia publicznego. Pogłębienie wiedzy dotyczącej m.in. projektowania, wdrażania, utrzymania i weryfikacji  systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności (GAP, GMP/GHP, GLP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, ISO/TS 22002, FSSC 22000, BRC, IFS, SQF, ISO 19011, GLOBALGAP), w tym obrony żywności (food defense, TACCP), oszustw żywnościowych (food fraud) i przestępstw żywnosciowych (food crime), a także zarządzania alergenami pokarmowymi, w produkcji i obrocie żywnością oraz przygotowanie do praktycznego stosowania narzędzi doskonalenia ww. systemów.


Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej I stopnia. W pierwszej kolejności na studia będą przyjmowani pracownicy zakładów produkcji, obrotu żywnością i gastronomii, a także pracownicy organów urzędowej kontroli żywności i kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, jak również osoby pracujące w szkolnictwie zawodowym. W przypadku większej liczby kandydatów na studia, decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty: a. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (plik do pobrania), b. kwestionariusz osobowy (plik do pobrania), c. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów, d. jedna fotografia o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisana na odwrocie).

Absolwenci, poza urzędowym świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, otrzymują dodatkowo 4 unikatowe certyfikaty:

1. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności/HACCP,

2. Specjalista ds. zarządzania alergenami pokarmowymi,

3. Specjalista ds. dokumentowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności/HACCP,

4. Pełnomocnik ds. jakości i bezpieczeństwa żywności/HACCP.