• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania produkcją w przemyśle mleczarskim

Szczegóły
Kod SP1703N
Jednostka organizacyjna Wydział Nauki o Żywności
Kierunek studiów Zarządzanie produkcją w przemyśle mleczarskim
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres WWW https://rekrutacja.uwm.edu.pl/podyplomowe/zarzadzanie-produkcja-w-przemysle-mleczarskim#axzz7WASOh5ig
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (wszystkie)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Charakterystyka

Usługa zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych PARP pod numerem 2022/10/04/12141/1547079 

Nabycie, uzupełnienie i pogłębienie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania produkcją z elementami technologii mleczarskiej, inżynierii mleczarskiej oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Adresaci: szczebel kierowniczy zakładów przetwórstwa mleka (kierownicy/dyrektorzy produkcji, kierownicy zmianowi, technolodzy/główni, technolodzy, serowarzy, kierownicy kontroli jakości/bezpieczeństwa żywności, główni mechanicy, kierownicy ds. skupu/zaopatrzenia, kierownicy transportu, kierownicy laboratoriów zakładowych, kierownicy magazynów, kierownicy ds. rozwoju produktu, lekarze weterynarii nadzorujący zakłady mleczarskie, operatorzy maszyn/urządzeń, nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu przetwórstwa mleka, prezesi i członkowie zarządu, właściciele zakładów przetwórstwa mleka).

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwenci nabywają pogłębioną wiedzę i umiejętności dotyczące planowania, projektowania, wdrażania, realizacji i doskonalenia procesów produkcyjnych w przemyśle mleczarskim, w kontekście inżynierskim, technologicznym, higienicznym, jakościowym i menedżerskim. Absolwenci są gotowi do pełnienia funkcji liderów zarówno w zakresie kierowania zespołem produkcyjnym w zakładach przetwórstwa mleka, jak i w kontaktach społecznych, a także są gotowi do krytycznej weryfikacji kluczowych obszarów zarządzania produkcją w przemyśle mleczarskim oraz kreatywnego poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów związanych z realizacją wybranych procesów zarządzania produkcją, jakością i bezpieczeństwem żywności oraz przetwórstwa mleka. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiają pogłębienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do realizacji i doskonalenia zadań na stanowiskach kierownika zmianowego, technologa oraz kierownika produkcji we wszystkich rodzajach zakładów przetwórstwa mleka. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów podyplomowych umożliwiają absolwentom ciągłe doskonalenie skuteczności bieżących działań realizowanych na zajmowanych stanowiskach lub w przyszłej pracy, a także zwiększają potencjał kompetencyjny na krajowym rynku pracy.


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest ukończenie przez kandydata studiów wyższych, co najmniej I stopnia. W pierwszej kolejności na studia będą przyjmowani pracownicy zakładów przetwórstwa mleka oraz absolwenci specjalności mleczarskiej uczelni wyższych. Studia mogą być podejmowane także przez pracowników innych rodzajów zakładów przetwórstwa żywności, a także absolwenci innych specjalności. W przypadku większej liczby kandydatów na studia, decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

podanie o przyjęcia na studia podyplomowe (generowany w systemie IRK),

kwestionariusz osobowy (generowany w systemie IRK),

oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów.

Osoby zakwalifikowane na studia będą zobowiązane do dokonania jednorazowej lub ratalnej odpłatności za studia, zgodnie z indywidualnymi umowami zawieranymi z każdym uczestnikiem studiów podyplomowych.