• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy

Szczegóły
Kod SP1902N
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres WWW http://uwm.edu.pl/unesco/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (wszystkie)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (10.08.2022 00:00 – 07.10.2022 23:59)

Opis

Podyplomowe studia Bezpieczeństwa i higieny pracy skierowane są do osób zainteresowanych pracą w służbie bhp. Ich celem jest nadanie kwalifikacji w dziedzinie bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. Nabory na studia prowadzone są raz w roku od sierpnia do października. Do lipca 2022 r. zrealizowano trzydzieści edycji studiów. Na program studiów składa się 275 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach 18 przedmiotów. Organizacja zajęć obejmuje 16 zjazdów sobotnio – niedzielnych (średnia częstotliwość zjazdów - 2 zjazdy w miesiącu), które prowadzone są w budynkach Wydziału Nauk Społecznych, (ul. Szrajbera 11, ul. Żołnierska 14) oraz Wydziału Nauk Medycznych (ul. Żołnierska 14C). Na potrzeby studiów podyplomowych zakupiony został specjalistyczny program komputerowy Vademecum BHP, wspomagający proces zarządzania bhp w przedsiębiorstwach. Cykl studiów zamyka napisanie pracy końcowej i egzamin.  Program studiów: 1. Podstawy prawne ochrony pracy - 40 godz. 2. Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy - 20 godz. 3. Czynniki fizyczne zagrażające człowiekowi w środowisku pracy - 10 godz. 4. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy - 10 godz. 5. Czynniki biochemiczne zagrażające człowiekowi w środowisku pracy-15 godz. 6. Awarie elektryczne - 10 godz. 7. Awarie mechaniczne - 10 godz. 8. Awarie chemiczne - 10 godz. 9. Zagrożenia pożarowe - 10 godz. 10. Środki ochrony indywidualnej - 8 godz. 11. Choroby zawodowe i pierwsza pomoc przedmedyczna - 15 godz. 12. Metody pracy służby bhp - 8 godz. 13. Metodyka nauczania bhp - 20 godz. 14. Komputerowe wspomaganie zarządzaniem bhp - 30 godz. 15. Kreowanie relacji międzyludzkich w zakładzie pracy - 15 godz. 16. Ocena ryzyka zawodowego - 12 godz. 17. Dokumentacja powypadkowa - 12 godz. 18. Seminarium dyplomowe - 20 godz. RAZEM 275 godz. W ramach podnoszenia jakości oferty studiów w 2022 r. podjęto współpracę z Michelin Polska w Olsztynie. W kolejnych edycjach zaplanowane zostały jednodniowe wizyty studyjne w fabryce oraz możliwość przystąpienia słuchaczy do konkursu o staż. 

W zależności od wskazań sanitarnych związanych z pandemią, które będą obowiązywały w momencie rozpoczęcia roku akademickiego, zajęcia 31 edycji studiów będą planowane w trybie bezpośrednim lub hybrydowym (zgodnie z zaleceniami Rektora UWM). W przypadku zajęć bezpośrednich, prowadzonych w budynkach UWM zapewnione zostaną warunki zgodnie ze wskazaniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Tryb zajęć może ulegać zmianom z uwagi na dynamikę przebiegu pandemii.

Miejsce ogłoszenia wyników

informacja e-mailowa na konto wskazane przez uczestnika postępowania rekrutacyjnego po 15 października 2022 roku

Wysokość czesnego

wysokość czesnego 3600 zł. z możliwością rozłożenia na raty

Zasady kwalifikacji

Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać absolwent/ka posiadający/a tytuł magistra, licencjata lub inżyniera.