• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Integrowanej produkcji i ochrony roślin

Szczegóły
Kod SP2003N
Jednostka organizacyjna Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Kierunek studiów Integrowana produkcja i ochrona roślin
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 14
Limit miejsc 24
Czas trwania 2 semestry
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (18.11.2022 00:00 – 19.03.2023 23:59)

Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie i pogłębienie obszaru kompetencji w zakresie integrowanej produkcji roślinnej z uwzględnieniem nawożenia i ochrony roślin. Ukończenie studium nadaje kwalifikacje rolnicze, możliwość prowadzenia szkoleń rolników oraz wdrożenie do aktualnych przepisów prawnych i dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu integrowanej produkcji (IP) [Roz. MRiRW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin(Dz. U. Nr 256, poz. 1721)]. Program dydaktyczny obejmuje zagadnienia z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do podjęcia pracy w zakresie rolnictwa, kwalifikowanego doradcy z zakresu integrowanej produkcji i ochrony roślin w placówkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Absolwenci nabywają uprawnienia rolnicze do prowadzenia produkcji roślinnej w systemie integrowanym oraz uzyskują kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z zakresu integrowanej produkcji roślinnej i integrowanej ochrony roślin. Absolwenci mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Młodego Rolnika.

Poszerzanie kompetencji Słuchaczy obejmuje zakres przepisów prawnych, organizacji produkcji rolniczej; planowania i zakładania upraw, regulacji zachwaszczenia po wykonaniu zasiewów i sadzeniu w integrowanej produkcji, nawożenia upraw roślin, środków ochrony roślin, ochrony roślin przed patogenami i szkodnikami w integrowanej produkcji, techniki wykonywania zabiegów w integrowanej ochronie roślin oraz zasad BHP.

Obsada kadrowa: Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych WRiL UWM w Olsztynie, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Praktyków wybranych specjalności. Forma zakończenia studiów podyplomowych: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych podstawie uzyskanych zaliczeń i pisemnego  egzaminu końcowego.

Słuchaczami Studiów Podyplomowych Integrowana produkcja i ochrona roślin (edycja VII) mogą być osoby ubiegające się o status kwalifikacji rolniczych, wykładowcy, instruktorzy, doradcy, a także pracownicy administracji państwowej i samorządowej, pracownicy firm fitofarmaceutycznych, rolnicy oraz inni zainteresowani legitymujący się dyplomami ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydata na studia podyplomowe UWM w Olsztynie. Limit miejsc w edycji 24 osoby.

Studia podyplomowe realizowane są hybrydowo (online; w siedzibie Uczelni oraz Stacjach Doświadczalnych UWM) podczas 12 zjazdów odbywających się w soboty i niedziele. Średnio podczas każdego zjazdu realizowanych jest 17 godzin dydaktycznych. Pełen harmonogram z datami zjazdów (maksymalnie 2 w miesiącu), podaniem form kontaktu: bezpośredniego, online i zjazdów terenowych oraz terminem przerwy międzysemestralnej udostępniany jest przed pierwszym zjazdem.


Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydata na studia podyplomowe UWM w Olsztynie.

Opłata: 3400 zł (z możliwośćią rat)

 


rejestracja w IRK Edycja VII do 10.12.2022 r.