• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Produkcji rolniczej i ogrodniczej

Szczegóły
Kod SP2010N
Jednostka organizacyjna Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Kierunek studiów Produkcja rolnicza i ogrodnicza
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 24
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Ul. Prawocheńskiego 21
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe (wszystkie)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (23.04.2022 00:00 – 25.11.2022 23:59)

Kierownik: dr hab. inż. Anna Bieniek tel.: 089 523 43 28, kom. 665297873

Sekretarz: dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska, e-mail:majkowska-gadomska@uwm.edu.pl tel. 89-523-43-12, 604849954

2 semestry, całkowity koszt 2900 zł!!!

Ukończenie naszych studiów podyplomowych pozwoli zainteresowanym osobom spełnić wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych rolniczych (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego).

Studia mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szerokim otoczeniu rolnictwa i ogrodnictwa, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) ukończonych różnych kierunków studiów. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby bezpośrednio pracujące w otoczeniu rolnictwa, ale także nauczyciele przedmiotów związanych z rolnictwem pracujący w szkolnictwie lub osoby zamierzające nabyć ziemię czy przejąć gospodarstwo po rodzicach - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

W programie dydaktycznym realizowane będą zagadnienia z następujących przedmiotów:

 

 • Agrometeorologia
 • Organizacja produkcji rolniczej i zarządzanie w agrobiznesie
 • Ochrona roślin
 • Gleboznawstwo z elementami geologii 
 • Mikrobiologia w rolnictwie i ogrodnictwie
 • Trwałe użytki zielone 
 • Technologie uprawy roślin rolniczych
 • Rośliny ozdobne 
 • Rośliny przyprawowe i zielarskie
 • Technologia uprawy roślin warzywnych
 • Technologia uprawy roślin sadowniczych 
 • Rozmnażanie roślin
 • Produkcja zwierzęca
 • Zagospodarowanie surowców roślinnych
 • Zajęcia terenowe

Studia trwają 2 semestry, zjazdy organizowane są w systemie sobota-niedziela co 2-3 tygodnie.


Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe nadające kwalifikacje w zakresie produkcji rolniczej i ogrodniczej, jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności (na poziomie: licencjat, studia inżynierskie lub wyższe magisterskie).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

rejestracja z systemie IRK oraz wygenerowanie stosownych dokumentów

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe

kwestionariusz osobowy

oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów

Organizacja zajęć:   zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie.

Warunki ukończenia:

Uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem

Dokument uzyskiwany po ukończeniu studiów:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadające kwalifikacje rolnicze.