• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Ekonomii - rachunkowości budżetowej

Szczegóły
Kod SP2203N
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ekonomicznych
Kierunek studiów Ekonomia - rachunkowość budżetowa
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (wszystkie)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (18.07.2022 00:00 – 31.12.2022 23:59)

Opis

Studia podyplomowe w zakresie Ekonomii - rachunkowości budżetowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej zasad prowadzenia rachunkowości budżetowej, stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, dyscypliny i kontroli finansowych sektora finansów publicznych. Program studiów uwzględnia wymogi dotyczące aktualnej wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z pełnieniem funkcji głównego księgowego w sektorze publicznym.

Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich: zainteresowanych tematyką rachunkowości w ogóle, a rachunkowością budżetową w szczególności, pragnących rozpocząć pracę w sektorze finansów publicznych, przygotowujących się do objęcia funkcji głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych, kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych.

Uwaga! Ukończenie studiów oraz zdobycie trzyletniej praktyki w księgowości uprawnia do wykonywania zawodu głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 102, poz. 1116 z dnia 27 lipca 2001 r.)

 

Program zajęć obejmuje 200 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-16:30. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków z jednostek sektora finansów publicznych, których udział w realizacji studiów zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zawodowego kadry.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.

Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, audyt wewnętrzny, zamówienia publiczne,  dyscyplinę finansów publicznych, procedury postepowania podatkowego, rynek finansowy, analizę finansową.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianych programem studiów.

 

 Kontakt

Kierownik merytoryczny: dr Renata Burchart e-mail: rena@uwm.edu.pl

Sekretarz: mgr Magdalena Janczyło, tel. 89 524 55 56, kom. 882 788 008, e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl

Zapisy na studia

Termin: do 30 września 2022 r.

Dokumenty kwalifikacyjne

Kandydaci na studia ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie studiów podyplomowych nastepujące dokumenty:

a. podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym i zgodą na przetwarzanie damych osobowych - wydruk z IRK,

b. informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydruk z IRK,

c. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Dostarczenie w/w dokumentów na adres:

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Ekonomicznych

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Oczapowskiego 4, pok. 9

10-719 Olsztyn

 

 w godz. 9.00-13.00


Wysokość czesnego

Calkowita odpłatność za studia wynosi 3600 zł.

Istnieje mozliwość rozłożenia płatności na 2 raty

 


Zasady kwalifikacji

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia     dowolnego kierunku

2. Dostarczenie wymaganych dokumentów

3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK.