• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Coachingu Menedżerskiego

Szczegóły
Kod SP2225N
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ekonomicznych
Kierunek studiów Coaching Menedżerski
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe (wszystkie)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (18.07.2022 00:00 – 30.09.2022 23:59)

Opis

Koncepcja proponowanych studiów podyplomowych opiera się na nowoczesnych narzędziach pozwalających na poznanie własnych zasobów, rozwój umiejętności interpersonalnych, postawienie celów i wdrożenie planów działania na drodze do ich osiągnięcia głównie w organizacjach. W ramach studiów ujęto zagadnienia z zakresu coachingowego stylu zarządzania, zwrócono szczególną uwagę na znaczenie i role menedżera w funkcjonowaniu firm, mając na względzie przede wszystkim relacje interpersonalne.

Przedmioty i godziny:

Ilość godz. studiów 200 godz. + 60 godz. praktyki - przedmioty: Teoria coachingu, Trening interpersonalny, Kompetencje coacha, Kształtowanie relacji coachingowej- kontrakt, interakcja, Komunikacja interpersonalna w coachingu, Motywacja w coachingu, Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w coachingu, Przywództwo w organizacji, Nurty i nowe podejścia w coachingu , Coaching grupowy, Programy akredytacyjne coachów, Uwarunkowania organizacyjne procesu coachingowego, Etyka w pracy coacha, Mentoring w coachingu. 

Cel studiów: 

Rozwinięcie przez Słuchaczy kompetencji coacha zgodne ze światowymi standardami ICF (International Coach Federation), zdobycie przez Słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:

   • kluczowych umiejętności coacha określonych przez ICF,
   • przygotowanei   studentów  do  pracy  w  zawodzie  coacha,
   • posługiwania się profesjonalnymi narzędziami, metodami, technikami stosowanymi w coachingu,
   • prowadzenia profesjonalnego coachingu,
   • wykorzystania coachingu w różnych obszarach - biznesie, pracy zespołowej, w życiu prywatnym,
   • intensywny, własny rozwój Słuchaczy.

    Kadra dydaktyczna:
    Kadrę stanowią eksperci, praktycy, wykładowcy UWM, trenerzy biznesu i certyfikowani coachowie.

    Adresaci studiów:

    Studia podyplomowe kierowane są do:
 • menedżerów wszystkich szczebli,
 • przedsiębiorców i właścicieli firm,
 • pracowników działów personalnych,
 • osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników w organizacji,
 • osób mających kontakt z klientem,
 • doradców zawodowych, trenerów i konsultantów, 
 • specjalistów i ekspertów różnych branż, 
 • aktualnych i przyszłych coachów, 
 • pedagogów i psychologów, 
 • osób nastawionych na samorozwój, zdobywanie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie osiągania celów osobistych i zawodowych.

  Organizacja studiów:

   Zajęcia organizowane są w formie zjazdów weekendowych (soboty-niedziele) najczęściej 2 razy w miesiącu. 


  Warunkiem zaliczenia studiów są:

  - obecność i aktywność na zajęciach, warsztatach,
  - zaliczenie poszczególnych przedmiotów w ramach studiów,
  - napisanie  pracy końcowej.

Kontakt

dr Waldemar Kozłowski,  tel. 604 469 001, e-mail: wkozlowski@xl.wp.pl - kierownik studiów,

mgr Magdalena Janczyło, tel. 89 524 55 56, e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl - sekretarz studiów.

Zapisy na studia 

Termin: do 30 września 2022 r. 

Dokumenty kwalifikacyjne

Kandydaci na studia ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają
w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych -- wydruk z IRK,
b) informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydruk z IRK,
b) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 Dostarczenie w/w dokumentów na adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Sekretariat Studiów Podyplomowych
ul.Oczapowskiego 4, pok. 9,
10-719 Olsztyn

w godz. 9.00- 13.00
.

Wysokość czesnego

Całkowita odpłatność za studia wynosi 3 900 zł.
Istnieje możliwość rozłożenia na 2 raty.

Czesne obejmuje materiały dydaktyczne i pomoce naukowe.


Zasady kwalifikacji

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest podiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku

2. Dostarczenie wymaganych dokumentów

 

3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK