Studia podyplomowe w zakresie Prawa zamówień publicznych


W mocy od: 22 czerwca 2020

Zasady kwalifikacji

.