• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie Gospodarki nieruchomościami i podstaw geodezji

Szczegóły
Kod SP2802N
Jednostka organizacyjna Wydział Geoinżynierii
Kierunek studiów Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej 10-720 Olsztyn, Prawocheńskiego 15 pok.302
Godziny otwarcia sekretariatu 9:30 - 13:00
Adres WWW http://rekrutacja.uwm.edu.pl/content/podyplomowe/gospodarka-nieruchomosciami-i-podstawy-geodezji#axzz5GsMcTU2e
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe (wszystkie)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (30.06.2022 00:00 – 17.11.2022 23:59)

Na obecnym etapie stanu rynku nieruchomości pojawia się potrzeba upowszechnienia użyteczności prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby realizacji procesów gospodarowania i zarządzania nieruchomościami. Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do pracy: w ośrodkach dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych, w urzędach jednostek samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami, u przedsiębiorców wykonujących działania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym: geodezji, kartografii, wyceny nieruchomości, czy doradztwa na rynku nieruchomości. Studia także mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, jak również poszerzenie horyzontów wiedzy innych osób specjalizujących się w obsłudze rynku nieruchomości. Zakres merytoryczny studiów określony został w wyniku konsultacji ze środowiskiem specjalistów ds. gospodarki nieruchomościami, z jednostkami samorządu terytorialnego oraz grupami zawodowymi reprezentującymi różne środowiska zawodowe obsługujące rynek nieruchomości - które zasygnalizowały potrzebę kształcenia w tym kierunku. Realizowany program studiów pozwoli słuchaczom zapoznać się z prawnymi, teoretycznymi i praktycznymi procedurami gospodarki nieruchomościami i pracami geodezyjnymi i kartograficznymi wykonywanymi na rzecz tych procedur w szeroko postrzeganej problematyce nieruchomościowej.

Czas trwania studiów:

Studia trwają 2 semestry. Odbywają się w systemie zjazdowym niestacjonarnym (12 zjazdów) w soboty i niedziele. Częstotliwość zjazdów średnio, co 2 - 4 tygodnie. Zajęcia realizowane w siedzibie Uczelni.

Łącznie realizowanych jest 210 godzin dydaktycznych: wykładowych, ćwiczeniowych i praktycznych.

Zasady rekrutacji:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe – pierwszego i drugiego stopnia (lic., inż., mgr, mgr inż.), niezależnie od ukończonego kierunku kształcenia, wg kolejności złożenia kompletnej dokumentacji.

Inauguracja kolejnej edycji nastapi po zebraniu 20 os. grupy.

 Odpłatność za studia:

4200 zł - płatne w dwóch (lub czterech) równych ratach w ustalonych w umowie terminach.

 

Szczegółowe informacje udziela:

Sekretarz Studiów dr inż. Jan Kuryj tel.: 895 234 262 e-mail: jkuryj@uwm.edu.pl

 http://www.uwm.edu.pl/igpig/kgnisig

 

 

 

Miejsce zajęć i adres:

UWM w Olsztynie

Wydział Geoinżynierii

Katedra Gospodarki Nieruchomościami
i Systemów Informacji Geograficznej

10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15

http://www.uwm.edu.pl/igpig/kgnisig

 

 

 


Zasady kwalifikacji

Osoby posiadające wyższe wykształcenie – pierwszego lub drugiego stopnia (lic., inż., mgr, mgr inż.) niezależnie od ukończonego kierunku kształcenia. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji do Sekretariatu Studiów Podyplomowych. Dokumentacja powinna zawierać: podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, kwestionariusz osobowy, dwa zdjęcia o wym.: 35x45 (wzory dokumentów na stronie Katedry Zasobów Nieruchomości www.uwm.edu.pl/kzn ).