• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości

Details
Code SP2215N
Organizational unit Faculty of Economic Sciences
Field of studies Rachunkowość
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (03.07.2023 00:00 – 20.10.2023 23:59)

Opis

Studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności o zasadach prowadzenia rachunkowości w polskich podmiotach gospodarczych. Nabyte umiejętności pozwolą na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych za pośrednictwem biura rachunkowego oraz efektywne konkurowanie na rynku pracy w ramach własnej działalności gospodarczej.

Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich: zainteresowanych problematyką rachunkowości podmiotów gospodarczych, pragnących rozpocząć pracę w biurze rachunkowym, przygotowujących się do samodzielnego prowadzenia usługowego biura rachunkowego, menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami w oparciu o rachunek ekonomiczny. Ukończenie studiów uprawnia do usługowego prowadzenia biura rachunkowego.

 

Program zajęć obejmuje 230 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-16:30. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków, których udział w realizacji studiów zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zawodowego kadry.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.

Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty rachunkowości finansowej, rachunkowość zarządczą i podatkową, zamówienia publiczne,  rynek finansowy, analizę finansową, zastosowanie komputera w rachunkowości, ubezpieczenia społeczne, prawo gospodarcze, controlling, wycenę nieruchomości, podstawy marketingu.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianych programem studiów.

 

Kontakt

Kierownik merytoryczny: dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM, mail: m.cyganska@uwm.edu.pl 

Sekretarz: mgr Magdalena Janczyło, tel. 89 524 55 56, kom. 882 788 008, e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl 

 

Zapisy na studia

Termin: do 30 września 2023 r.

 Terminy rekrutacji moga ulec zmianie.

Dokumenty kwalifikacyjne

Kandydaci na studia ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają
w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych -- wydruk z IRK,
b) informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydruk z IRK,
b) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 Dostarczenie w/w dokumentów na adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Sekretariat Studiów Podyplomowych
ul.Oczapowskiego 4, pok. 9,
10-719 Olsztyn

w godz. 9.00- 13.00
.

Wysokość czesnego 

Całkowita odpłatność za studia wynosi 4 600 zł.
Istnieje możliwość rozłożenia na 2 raty.

 

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, BIEŻĄCE OGŁOSZENIA ITD. SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

 

W PANELU STUDIA PODYPLOMOWE http://uwm.edu.pl/wne/podyplomowe.php

  


Zasady kwalifikacji

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku

2. Dostarczenie wymaganych dokumentów

 3. O przyjęciu decyduje kolejność dostarczenia dokumentów.