• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

Registration phases

Filters

  • Organizational units

No. Offer Phase 1 Phase 2 Phase 3
1 Agriculture from: 10.04.2024 00:00
to: 17.04.2024 23:59
from: 20.04.2024 00:00
to: 25.04.2024 23:59
2 Data science in Python (ONLINE STUDIES) from: 26.03.2023 00:00
to: 17.01.2024 23:59
3 Integrated crop production from: 10.04.2024 00:00
to: 17.04.2024 23:59
from: 20.04.2024 00:00
to: 25.04.2024 23:59
4 Metodyka i metodologia pracy socjalnej from: 05.06.2023 12:00
to: 30.09.2023 15:00
5 Postgraduate studies in Public Administration from: 21.06.2023 00:00
to: 15.10.2023 23:59
from: 17.10.2023 00:00
to: 31.10.2023 23:59
from: 06.11.2023 13:00
to: 07.11.2023 23:59
6 Postgraduate studies in Real Estate Management and the Basics of Geodesy from: 15.07.2023 00:00
to: 29.03.2024 23:59
7 Postgraduate studies in real estate valuation from: 10.01.2024 00:00
to: 15.02.2024 23:59
from: 16.02.2024 19:30
to: 28.02.2024 23:59
8 Postgraduate studies in the field of Advanced Information Technologies from: 27.03.2023 23:00
to: 30.10.2023 23:59
9 Postgraduate studies in the field of Advanced Methods of Data Analysis and Data Mining in buisness from: 16.05.2023 14:25
to: 27.12.2023 23:59
10 Postgraduate studies in the field of Advanced Methods of Data Analysis and Data Mining (ONLINE STUDIES) from: 24.03.2023 20:00
to: 05.11.2023 23:59
11 Studia podyplomowe w zakredie Edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia kwalifikacyjne) from: 25.01.2024 00:00
to: 25.02.2024 23:59
12 Studia podyplomowe w zakresie Audytu i kontroli wewnętrznej from: 13.11.2023 12:30
to: 13.11.2023 14:30
13 Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami ergonomii from: 05.07.2023 00:00
to: 06.10.2023 23:59
14 Studia podyplomowe w zakresie Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej from: 20.02.2023 14:20
to: 30.09.2023 23:59
15 Studia podyplomowe w zakresie Coachingu Menedżerskiego from: 03.07.2023 00:00
to: 29.03.2024 23:59
16 Studia podyplomowe w zakresie Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące) from: 20.12.2023 00:00
to: 20.03.2024 23:59
17 Studia podyplomowe w zakresie Ekonomii - rachunkowości budżetowej from: 03.07.2023 00:00
to: 17.12.2023 23:59
18 Studia podyplomowe w zakresie Eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV from: 24.10.2023 00:00
to: 08.12.2023 23:59
19 Studia podyplomowe w zakresie Gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb from: 04.01.2024 08:00
to: 29.02.2024 23:59
20 Studia podyplomowe w zakresie Hortiterapii from: 09.05.2023 00:00
to: 25.05.2023 23:59
from: 01.06.2023 00:00
to: 01.08.2023 18:59
21 Studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration (MBA) from: 01.12.2023 09:00
to: 01.12.2023 09:45
22 Studia podyplomowe w zakresie Pedagog specjalny w edukacji włączającej from: 08.05.2023 00:00
to: 26.05.2023 23:59
23 Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki szkolnej (studia kwalifikacyjne) from: 03.07.2023 00:00
to: 31.10.2023 23:59
24 Studia podyplomowe w zakresie Przygotowania do nauczania przedmiotu (studia kwalifikacyjne) from: 04.07.2023 00:00
to: 15.10.2023 23:59
from: 16.10.2023 00:00
to: 31.01.2024 23:59
from: 09.02.2024 00:00
to: 31.10.2024 23:59
25 Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania produkcją w przemyśle mleczarskim from: 01.07.2023 00:00
to: 31.10.2023 23:59
from: 01.11.2023 00:00
to: 22.11.2023 14:00
pages
Pages: 1, 2
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200