• log in
 • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Informatyka dla nauczycieli

Details
Code SP2310N
Organizational unit Faculty of Mathematics and Computer Sciences
Field of studies Informatyka dla nauczycieli
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Sekretarz mgr Kinga Lecko, tel. 664 31 55 25
WWW address https://psi.wmii.pl/
Required document
 • Wykształcenie wyższe (sam mgr)
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (14.05.2023 00:00 – 21.12.2023 23:59)

Studia podyplomowe w zakresie Informatyki dla nauczycieli są studiami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu i przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunków, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu informatyka posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 890).

Studia organizowane są w formie hybrydowej, 210 godzin w formie online oraz 90 godzin metodyki w formie stacjonarnej.

 Absolwent studiów podyplomowych Informatyka dla nauczycieli, posiada wiedzę szczegółową związaną z najbardziej popularnymi technikami programowania, algorytmami, narzędziami i oprogramowaniem stosowanymi w pracy nauczyciela informatyki.

Studia mają m.in. na celu podniesienie kompetencji osób zatrudnionych w placówkach oświatowych.

 • Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu informatyka) i posiadających kwalifikacje drugiego stopnia oraz przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - Dz.U. 2021 poz. 890).
 • Na zakończenie uczestnik otrzymuje: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Informatyki dla nauczycieli
 • Długość trwania studiów – 3 semestry (390 godzin)
 • Koszt studiów wynosi STUDIA BEZPŁATNE (finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki - Umowa nr nr MEiN/2023/CTC/3539)
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.

 Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pierwszegi i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich);
 • Zaświadczenie o przygotowaniu do wykonywania zawodu nauczyciela;
 • Poświadczenie realizacji efektów uczenia się obejmujących wiedzę i umiejętności odpowiadających wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu informatyka;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce edukacyjnej.

 


.