• log in
 • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

News

Registration

II Dodatkowy – wrześniowy nabór kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2023/2024 - III TURA

| Agnieszka Zdanowska

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ogłasza II dodatkowy – wrześniowy nabór kandydatów

na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2023/2024 - III Tura

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Administracja (studia w Ełku)

Analityka i zarządzanie publiczne

Architektura krajobrazu

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia w Ełku

Biologia

Biotechnologia

Budownictwo

Chemia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Energetyka

Filologia germańska

Filologia polska

Filologia rosyjska

Filozofia

Gastronomia - sztuka kulinarna

Geodezja i kartografia

Geoinformatyka

Gospodarka przestrzenna

Historia

Ichtiologia i akwakultura

Inżynieria środowiska

Inżynieria w logistyce

Leśnictwo

Matematyka

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Mikrobiologia

Ochrona środowiska

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia w Ełku)

Pedagogika specjalna

Pielęgniarstwo (studia w Ełku)

Politologia i stosunki międzynarodowe

Położnictwo

Rolnictwo

Socjologia

Technologia żywności i żywienie człowieka

Teologia

Turystyka i rekreacja

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zootechnika

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Administracja (studia w Ełku)

Analityka i zarządzanie publiczne

Biologia

Bezpieczeństwo narodowe

Dietetyka

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Ekonomia

Filologia polska

Filozofia

Historia

Interdyscyplinarne studia strategiczne

Lingwistyka w biznesie

Logopedia

Matematyka

Mikrobiologia

Nauki o rodzinie

Pedagogika

Pielęgniarstwo

Turystyka i rekreacja

Zarządzanie

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bezpieczeństwo narodowe

Budownictwo

Energetyka

Geodezja i kartografia

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Rolnictwo

Technologia żywności i żywienie człowieka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Bezpieczeństwo narodowe

Ekonomia

Inżynieria środowiska

Pedagogika

Zarządzanie

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI II DODATKOWEJ
NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE - III Tura 

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja w systemie IRK

20-25.09.2023 r.

do godz. 15:00

2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej do 25.09.2023 r.*
3. Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

20-25.09.2023 r.

do godz. 15:00

4. Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

26.09.2023 r.

godz. 8:30

5. Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

26.09.2023 r.

godz. 8:30

6. Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej

26.09.2023 r.

godz. 10:30

7. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

27.09.2023 r.

godz. 10:00

8. Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 28.09.2023 r.

do godz. 15:00 **

10. Ogłoszenie wyników naboru 29.09.2023 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

Dodatkowy – wrześniowy nabór kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2023/2024

| Paweł Łojewski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ogłasza dodatkowy – wrześniowy nabór kandydatów

na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2023/2024

 

STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 • -        Administracja
 • -        Administracja - studia w Ełku
 • -        Analityka i zarządzanie publiczne 
 • -        Analiza i kreowanie trendów
 • -        Architektura krajobrazu
 • -        Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 • -        Bezpieczeństwo narodowe
 • -        Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • -        Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia w Ełku
 • -        Biologia
 • -        Biotechnologia
 • -        Budownictwo
 • -        Chemia
 • -        Doradztwo podatkowe 
 • -        Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • -        Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • -        Ekonomia
 • -        Energetyka
 • -        Filologia angielska w zakresie nauczania języka
 • -        Filologia germańska
 • -        Filologia polska
 • -        Filologia rosyjska
 • -        Filozofia
 • -        Gastronomia - sztuka kulinarna
 • -        Geodezja i kartografia
 • -        Geoinformatyka
 • -        Gospodarka przestrzenna
 • -        Historia
 • -        Ichtiologia i akwakultura
 • -        Inżynieria środowiska
 • -        Inżynieria w logistyce
 • -        Leśnictwo
 • -        Logopedia
 • -        Matematyka
 • -        Mechanika i budowa maszyn
 • -        Mechatronika
 • -        Mikrobiologia
 • -        Ochrona środowiska 
 • -        Pedagogika
 • -        Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • -        Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia w Ełku
 • -        Pedagogika specjalna
 • -        Pielęgniarstwo - studia w Ełku
 • -        Politologia i stosunki międzynarodowe
 • -        Położnictwo
 • -        Rolnictwo
 • -        Socjologia
 • -        Technologia żywności i żywienie człowieka
 • -        Teologia
 • -        Turystyka i rekreacja
 • -        Zarządzanie
 • -        Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • -        Zootechnika
 • -        Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 

STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 • -        Administracja
 • -        Administracja - studia w Ełku
 • -        Analityka i zarządzanie publiczne
 • -        Analiza i kreowanie trendów
 • -        Bezpieczeństwo narodowe
 • -        Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • -        Biologia
 • -        Chemia
 • -        Dietetyka
 • -        Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • -        Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • -        Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • -        Ekonomia
 • -        Filologia angielska
 • -        Filologia angielska w zakresie nauczania języka
 • -        Filologia polska
 • -        Filozofia
 • -        Historia
 • -        Interdyscyplinarne studia strategiczne
 • -        Kryminologia
 • -        Lingwistyka w biznesie
 • -        Logopedia
 • -        Matematyka
 • -        Mikrobiologia
 • -        Nauki o rodzinie
 • -        Pedagogika
 • -        Pielęgniarstwo
 • -        Turystyka i rekreacja
 • -        Zarządzanie
 • -        Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 

NIESTACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 • -        Administracja
 • -        Bezpieczeństwo narodowe
 • -        Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • -        Budownictwo
 • -        Doradztwo podatkowe
 • -        Ekonomia
 • -        Energetyka
 • -        Geodezja i kartografia
 • -        Mechanika i budowa maszyn
 • -        Mechatronika
 • -        Pedagogika
 • -        Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • -        Prawo
 • -        Rolnictwo
 • -        Technologia żywności i żywienie człowieka
 • -        Zarządzanie
 • -        Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • -        Zootechnika
 •  

NIESTACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 • -        Administracja
 • -        Bezpieczeństwo narodowe
 • -        Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • -        Ekonomia
 • -        Filologia angielska
 • -        Inżynieria środowiska
 • -        Pedagogika
 • -        Zarządzanie

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ
NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.        

Rejestracja w systemie IRK

5 - 13.09.2023 r.

do godz. 15:00

2.        

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 13.09.2023 r.*

3.        

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

5 - 13.09.2023 r.

do godz. 15:00.

4.        

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

14.09.2023 r.

godz. 9:00

5.        

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

14.09.2023 r.

godz. 9:00

6.        

Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej

15.09.2023 r.

7.        

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

18.09.2023 r.

godz. 12:00

8.        

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 26.09.2023 r.

do godz. 15:00 **

9.        

Ogłoszenie wyników naboru

27.09.2023 r.

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

  

Ponadto wciąż trwa rekrutacja na studia realizowane w języku obcym:

Opłata rekrutacyjna

| Paweł Łojewski

Numer konta do wniesienia opłaty rekrutacyjnej jest widoczny po zalogowaniu do systemu w zakładce płatności. Jest to indywidulany numer konta przypisany do konkretnego kandydata.

Mimo wniesienia opłaty rekrutacyjnej - moja opłata nie jest widoczna w systemie IRK. Co się stało?

Sytuacja ta może wynikać z faktu, że musi upłynąć czas między wniesieniem opłaty, a zaksięgowaniem środków na koncie. Opłata będzie widoczna w systemie dopiero w momencie jej zaksięgowania w UWM. Wpłaty dokonane w bankach lub przelewem internetowym widoczne są w ciągu 3 dni na koncie IRK kandydata. Dłużej przekazywane są opłaty dokonane na poczcie.

Za ewentualne opóźnienia w tym zakresie nie ponosi winy UWM, lecz instytucje przesyłające pieniądze kandydata na konto bankowe UWM.

Rekrutacja krok po kroku

| Agnieszka Zdanowska

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

1. Zarejestruj się w systemie IRK – na studia stacjonarne do 11 lipca 2023 r., na studia niestacjonarne do 21 lipca 2023 r.

2. Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia: nowa matura, stara matura, matura zagraniczna, matura EB lub IB, czy zaświadczenie laureata olimpiady.

3. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (WAŻNE! każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat!)

5. Wgraj skan „STAREJ MATURY”* lub MATURY IB, MATURY EB czy zaświadczenia LAUREATA OLIMPIADY na swoje konto do systemu IRK.

UWAGA!! Kandydaci ze świadectwem „NOWEJ MATURY” do dnia kwalifikacji na studia nie muszą załączać skanu dokumentu. Wyniki „NOWEJ MATURY” zostaną pobrane z Krajowego Rejestru Matur (KReM)

6. Regularnie loguj się do systemu IRK – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym.

7. Sprawdź pierwsze wyniki KWALIFIKACJI NA STUDIA STACJONARNE 17 lipca 2023 r. od godz. 12:00

i STUDIA NIESTACJONARNE 26 lipca 2023 r. od godz. 12.00.

8. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat „ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA”dostarcz/wyślij do 21.07.2023 r. do godz. 15.00 do Punktu Obsługi Kandydata wymagane dokumenty. Na kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty:

- Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest podanie na studia.

- Xero świadectwa dojrzałości (nowa matura, stara matura, IB, EB) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika Punktu Obsługi Kandydata.

-  1 fotografię zgodną z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego, opisaną imieniem i nazwiskiem oraz nr ID z IRK.

Pamiętaj! liczy się data wpływu na UWM dokumentów, a nie data wysłania.

9. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat „LISTA REZERWOWA” – nie rezygnuj – zaloguj się do systemu IRK 25 lipca 2023 r. po godzinie 12:00 – wtedy uzupełniane będą listy zakwalifikowanych na studia stacjonarne. Jeśli wówczas na Twoim koncie w systemie IRK wyświetli się komunikat „ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA” – dostarcz do 28 lipca 2023 r. do godz. 15.00 do Punktu Obsługi Kandydata, w/w dokumenty.

10. Jeśli się udało, to już prawie jesteś studentem! W dniu 1 sierpnia 2023 r. - studia stacjonarne i w dniu 4 sierpnia 2023 r. - studia niestacjonarne, wyślemy do Ciebie dokumenty potwierdzające przyjęcie na studia.

Jeśli nie - zapoznaj się z ofertą studiów niestacjonarnych lub poczekaj na ofertę dodatkowego –naboru. Informacje o dodatkowym naborze na studia dostępne będą w połowie sierpnia na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci

 Niezłożenie dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.

 

Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

 

Punkt Obsługi Kandydata - Rekrutacja UWM,

ul. Oczapowskiego 12b; 10-719 Olsztyn

 

* - „Stara Matura” – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach  ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach. Egzamin ten charakteryzuje się tym, że jego wyniki są wyrażone w skali ocen od 2 do 5 (do roku 1991) lub od 1 do 6 (w latach późniejszych).

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1. Zarejestruj się w systemie IRK https://irk.uwm.edu.pl na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia do 21 lipca 2023 r.

2. Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia: dyplom inżyniera, dyplom licencjata, dyplom magistra, dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą.

3. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (WAŻNE! każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat!)

5. Do 21 lipca 2023 r. dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata lub zamieść skan na swoim koncie w systemie IRK,

zaświadczenie o ukończeniu studiów co najmniej pierwszego stopnia wystawione przez macierzysty

dziekanat. Wzór dostępny na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci

6. Regularnie loguj się do systemu IRK – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym

7. Sprawdź wyniki KWALIFIKACJI NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 26 lipca 2023 r. od godz. 12.00

8. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat „ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA” – dostarcz/wyślij do Punktu Obsługi Kandydata do 2 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 wymagane dokumenty.

Na kopercie napisz na jaki kierunek składasz dokumenty:

- Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na

koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który

kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest

podanie na studia.

- Kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem (poświadczenia

zgodności może dokonać notariusz lub pracownik  Punktu Obsługi Kandydata UWM)**

-  Oryginał zaświadczenia o wyniku studiów. (O ile na wcześniejszym etapie nie został już złożony).

- 1 fotografię wymiarach 35 x 45m, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu

dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID z systemu IRK

 

**Osoby, które do momentu potwierdzenia zamiaru studiowania nie otrzymały dyplomu ukończenia studiów wyższych powinny złożyć oświadczenie o dostarczeniu tego dokumentu do Dziekanatu do 30 września 2023 r.

 

Pamiętaj!!! decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie nie data wysyłki.

9. Jeśli się udało, to już prawie jesteś studentem!  W dniu 4 sierpnia 2023 r. wyślemy do Ciebie dokumenty potwierdzające przyjęcie na studia.

Jeśli nie – zapoznaj się z ofertą dodatkowego naboru. Informacje o dodatkowym naborze na studia dostępne będą w połowie sierpnia na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci

 

Niezłożenie dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.

Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążącego. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

Punkt Obsługi Kandydata - Rekrutacja UWM,

ul. Oczapowskiego 12b; 10-719 Olsztyn