• log in
  • create an account

Recruitment for studies for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Commodity Science - second-cycle, full-time

Details
Code 19_SMU_TOW
Organizational unit Faculty of Food Sciences
Field of studies Commodities
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Pl. Cieszyński 1; 10-719 Olsztyn, Telefon do Komisji Rekrutacyjnej:  89-253-47-03
Office opening hours 9:00-15:00
WWW address http://www.uwm.edu.pl/wnz/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (30.01.2023 00:00 – 10.02.2023 15:00)
    Absolwent II stopnia kierunku:  Towaroznawstwo, specjalności: Zarządzanie procesami w produkcji  i  uslugach posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:
 
•opracowywanie i wprowadzanie nowych procesów,  produktów czy usług w firmach sektora rolno – spożywczego  (od badań właściwych, przez planowanie, rozwój i wdrożenie, do kontroli finalnej)
•przygotowywanie i testowanie produktów i usług  (np. tworzenie prototypów na potrzeby testów),
•monitorowanie  parametrów jakościowych wytworzonych wyrobów / usług,
•integracja i doskonalenie znormalizowanych systemów zarządzania w oparciu o analizę ryzyka,
•opiniowanie i aktywne uczestnictwo w nowych projektach wdrażanych w firmach sektora rolno – spożywczego związanych z uzyskiwaniem oszczędności,
•opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów oceny wyrobów i usług,
•współpraca z urzędami i innymi organizacjami, np. urzędami celnymi i patentowymi,   oraz jednostkami certyfikującymi  na potrzeby zewnętrzne,
•przygotowywanie raportów i prezentacji dla zarządu oraz na potrzeby zewnętrzne,
•koordynowanie pracy zespołu ds. rozwoju produktów i usług.
 
Zapoznaj się z folderem rekrutacyjnym na rok akademicki 2022/2023 
 
Masz więcej pytań pisz: rekrutacja.wnoz@uwm.edu.pl
 

 https://rekrutacja.uwm.edu.pl

 

Rekrutacja krok po kroku