Studia podyplomowe w zakresie Produkcji pasz przemysłowych i doradztwa żywieniowego


In power from: 20 Jul 2020

Registration criteria

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym wydrukowane z systemu IRK;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych inżynierskich/licencjackich lub magisterskich;
  • kserokopia dowodu osobistego;
  • 1 fotografia w formacie legitymacyjnym