Studia podyplomowe w zakresie Ichtiologii i akwakultury


In power from: 1 Jul 2020

Registration criteria

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Wymagane wykształcenie kandydata: ukończone studia wyższe (magisterskie, licencjackie)

    • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
    • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, (wydrukowane z systemu IRK)
  •  

 

  • fotografia o wymiarach 35x45 mm.