• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2022/2023 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV

Details
Code SP1606N
Organizational unit Faculty of Technical Sciences
Field of studies Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.06.2022 00:00 – 09.10.2022 23:59)

Kierownik  - dr Michał Duda, michal.duda@uwm.edu.pl,  tel. (89) 523 36 21

Sekretarz - mgr Joanna Chrząstek, joanna.chrzastek@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 36 03

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni o kierunkach technicznych lub pokrewnych, których obecna lub przyszła praca zawodowa związana jest z procesami produkcyjnymi na etapie projektowania, wytwarzania bądź eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Są one szczególnie polecane szefom produkcji, kierownikom wydziałów, dyrektorom technicznym, projektantom urządzeń technicznych oraz osobom odpowiedzialnym za prawidłową gospodarkę energetyczną zakładu, ochronę przeciwporażeniową i ochronę odgromową oraz eksploatację urządzeń elektroenergetycznych.

Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia z wybranych zagadnień miernictwa elektrycznego, podstaw elektrotechniki, maszyn i napędu elektrycznego, sieci i instalacji elektrycznych, systemu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania wyrobów, bezpieczeństwa i organizacji prac elektroenergetycznych, ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oraz przepisów budowy i eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV. Tematyka zajęć laboratoryjnych obejmuje pomiary w obwodach prądu stałego i przemiennego, badania i pomiary elektroenergetyczne, pomiary i ocenę stanu oświetlenia elektrycznego oraz pomiary i ocenę zagrożenia stanowisk pracy polami elektromagnetycznymi.

 


.