Studia podyplomowe w zakresie Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności


In power from: 7 Jul 2020

Registration criteria

Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej I stopnia. W pierwszej kolejności na studia będą przyjmowani pracownicy zakładów produkcji, obrotu żywnością i gastronomii, a także pracownicy organów urzędowej kontroli żywności i kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, jak również osoby pracujące w szkolnictwie zawodowym. W przypadku większej liczby kandydatów na studia, decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty: a. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (plik do pobrania), b. kwestionariusz osobowy (plik do pobrania), c. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów, d. jedna fotografia o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisana na odwrocie).

Absolwenci, poza urzędowym świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, otrzymują dodatkowo 4 unikatowe certyfikaty:

1. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności/HACCP,

2. Specjalista ds. zarządzania alergenami pokarmowymi,

3. Specjalista ds. dokumentowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności/HACCP,

4. Pełnomocnik ds. jakości i bezpieczeństwa żywności/HACCP.