Studia podyplomowe w zakresie Produkcji rolniczej i ogrodniczej


In power from: 24 Mar 2020

Registration criteria

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe nadające kwalifikacje w zakresie produkcji rolniczej i ogrodniczej, jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności (na poziomie: licencjat, studia inżynierskie lub wyższe magisterskie).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

rejestracja z systemie IRK oraz wygenerowanie stosownych dokumentów

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe

kwestionariusz osobowy

oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów

Organizacja zajęć:   zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie.

Warunki ukończenia:

Uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem

Dokument uzyskiwany po ukończeniu studiów:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadające kwalifikacje rolnicze.