• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2022/2023 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate studies in the field of Advanced Information Technologies

Details
Code SP2304N
Organizational unit Faculty of Mathematics and Computer Sciences
Field of studies Advanced information technologies
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.06.2022 00:00 – 24.11.2022 23:59)

Studia realizowane są zdalnie w czasie rzeczywistym za pomocą pakietu Google Workspace. 

Studia podyplomowe doskonalące dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia. Studia pogłębiają wiedzę słuchaczy z zakresu systemów operacyjnych; uczą: programowania (również CGI), zarządzania, wykorzystywania i tworzenia sieci komputerowych (głównie internet), stosowania baz danych


Zasady kwalifikacji

  1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.
  2. Wymagane dokumenty: 
    - Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe; 
    - Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; 
  3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.