Postgraduate studies in the field of Advanced Information Technologies


In power from: 1 Jun 2020

Registration criteria

Zasady kwalifikacji

  1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.
  2. Wymagane dokumenty: 
    - Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe; 
    - Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; 
  3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.