• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2022/2023 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy, semestr letni)

Registration phases

No. Offer Phase 1 Phase 2 Phase 3
1 Data science in Python (ONLINE STUDIES) from: 29.05.2022 10:00
to: 17.10.2022 23:59
2 Metodyka i metodologia pracy socjalnej from: 23.08.2022 00:00
to: 19.10.2022 23:59
from: 09.11.2022 12:00
to: 31.01.2023 23:59
3 Postgraduate studies in Public Administration from: 09.06.2022 12:40
to: 15.10.2022 23:59
from: 19.10.2022 09:03
to: 06.11.2022 23:59
from: 10.11.2022 11:15
to: 17.11.2022 15:00
4 Postgraduate studies in Real Estate Management and the Basics of Geodesy from: 30.06.2022 00:00
to: 17.11.2022 23:59
5 Postgraduate studies in real estate valuation from: 25.07.2022 00:00
to: 30.09.2022 23:59
from: 03.10.2022 00:00
to: 04.11.2022 22:00
6 Postgraduate studies in the field of Advanced Information Technologies from: 15.06.2022 00:00
to: 24.11.2022 23:59
7 Postgraduate studies in the field of Advanced Methods of Data Analysis and Data Mining (ONLINE STUDIES) from: 12.03.2022 13:30
to: 13.03.2022 13:33
from: 30.07.2022 09:00
to: 16.11.2022 00:59
8 Postgraduate studies in the field of Data science in practice from: 15.06.2022 10:00
to: 15.10.2022 23:59
9 Postgraduate studies in the field of Sociotherapy from: 31.05.2022 00:00
to: 18.11.2022 15:00
10 Studia podyplomowe w zakresie Audytu i kontroli wewnętrznej from: 18.07.2022 00:00
to: 01.12.2022 15:00
11 Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy from: 10.08.2022 00:00
to: 07.10.2022 23:59
12 Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami ergonomii from: 15.06.2022 00:00
to: 09.10.2022 23:59
13 Studia podyplomowe w zakresie Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej from: 22.03.2022 09:00
to: 15.10.2022 12:00
14 Studia podyplomowe w zakresie Coachingu Menedżerskiego from: 18.07.2022 00:00
to: 30.09.2022 23:59
15 Studia podyplomowe w zakresie Ekonomii - rachunkowości budżetowej from: 18.07.2022 00:00
to: 31.12.2022 23:59
16 Studia podyplomowe w zakresie Eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV from: 15.06.2022 00:00
to: 09.10.2022 23:59
17 Studia podyplomowe w zakresie Gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb from: 10.02.2023 09:00
to: 17.03.2023 23:59
18 Studia podyplomowe w zakresie Hagiologii kulturowej from: 02.06.2022 00:00
to: 14.10.2022 15:00
19 Studia podyplomowe w zakresie Ichtiologii i akwakultury from: 07.06.2022 00:00
to: 20.10.2022 23:59
20 Studia podyplomowe w zakresie Informatyka dla nauczycieli from: 15.06.2022 00:00
to: 30.03.2023 23:59
21 Studia podyplomowe w zakresie Integrowanej produkcji i ochrony roślin from: 18.11.2022 00:00
to: 19.03.2023 23:59
22 Studia podyplomowe w zakresie Matematyki from: 15.06.2022 00:00
to: 30.12.2022 23:59
23 Studia podyplomowe w zakresie Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności from: 10.06.2022 00:00
to: 31.10.2022 23:59
from: 01.11.2022 00:00
to: 30.11.2022 23:59
24 Studia podyplomowe w zakresie Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego from: 14.05.2022 00:00
to: 15.10.2022 15:00
25 Studia podyplomowe w zakresie Odnawialnych źródeł energii from: 12.07.2022 00:00
to: 14.11.2022 23:59
26 Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki szkolnej (studia kwalifikacyjne) from: 17.02.2023 00:00
to: 31.03.2023 23:59
27 Studia podyplomowe w zakresie Prawa pracy from: 14.05.2022 00:00
to: 15.10.2022 15:00
from: 19.10.2022 00:00
to: 14.11.2022 23:59
28 Studia podyplomowe w zakresie Prawa ubezpieczeń społecznych from: 03.08.2022 09:00
to: 15.10.2022 23:59
from: 19.10.2022 00:00
to: 14.11.2022 23:59
29 Studia podyplomowe w zakresie Prawa zamówień publicznych from: 16.06.2022 00:00
to: 15.10.2022 23:59
from: 03.11.2022 06:00
to: 06.11.2022 23:59
30 Studia podyplomowe w zakresie Produkcji pasz przemysłowych i doradztwa żywieniowego from: 14.06.2022 00:00
to: 30.09.2022 23:59
from: 01.10.2022 00:00
to: 15.11.2022 23:59
from: 16.11.2022 00:00
to: 15.01.2023 23:59
31 Studia podyplomowe w zakresie Produkcji rolniczej i ogrodniczej from: 23.04.2022 00:00
to: 25.11.2022 23:59
32 Studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości from: 18.07.2022 00:00
to: 20.10.2022 10:10
33 Studia podyplomowe w zakresie Rolnictwa ekologicznego from: 17.08.2022 00:00
to: 26.12.2022 23:59
34 Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania produkcją w przemyśle mleczarskim from: 10.06.2022 00:00
to: 31.10.2022 23:59
from: 01.11.2022 00:00
to: 30.11.2022 23:59
from: 02.12.2022 12:57
to: 03.12.2022 23:59
35 Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi from: 18.07.2022 00:00
to: 13.03.2023 14:35
36 Studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie i Marketing w Oświacie from: 06.09.2022 00:00
to: 22.11.2022 08:00
37 Studia podyplomowe z zakresu Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu from: 28.07.2022 00:00
to: 31.10.2022 23:59
from: 01.11.2022 00:00
to: 05.01.2023 23:59
pages
Pages: 1
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200