• log in
 • create an account

Intra-year recruitment for the academic year 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Food technology and human nutrition - second-cycle, full-time

Details
Code 03_SMU_TZiZC
Organizational unit Faculty of Food Sciences
Field of studies Food Technology and human nutrition
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 48
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Pl. Cieszyński 1; 10-719 Olsztyn, Telefon do Komisji Rekrutacyjnej:  89-253-47-03
Office opening hours 9:00-15:00
WWW address http://www.uwm.edu.pl/wnz/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (30.01.2023 00:00 – 14.02.2023 15:00)

 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

JEST DLA OSÓB, KTÓRE…

pasjonuje żywność, są zainteresowane zrozumieniem złożoności procesów pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji żywności, chcą  poznać tajniki smaku i innych cech sensorycznych żywności, a także są zainteresowane aspektem wytwarzania żywności bezpiecznej, jak najlepszej jakości oraz wartości odżywczej

POSZUKUJĄ …

programu, który zapewni im umiejętności niezbędne do wpływania na rynek żywności oraz pomoże poprawić jakość życia ludzi, dzięki dogłębnemu zrozumieniu procesów związanych z wytwarzaniem żywności i wprowadzaniem jej na rynek.

CHCĄ ZOSTAĆ ...

 • technologiem,
 • głównym technologiem,
 • kierownikiem produkcji,
 • menedżerem ds. jakości,
 • pracownik nadzoru sanitarnego i handlowego

NASZA TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA TO WYJĄTKOWY KIERUNEK:

Programy studiów na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOSĆI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia zostały opracowane z myślą o zdobywaniu doświadczenia akademickiego, w oparciu o ekspercką wiedzę pracowników Wydziału Nauki o Żywności oraz o  przeprowadzane przez nich badania, a także dzięki silnej współpracy  naszego wydziału z  otoczeniem gospodarczym oraz praktykami. 

Wydział Nauki o Żywności współpracuje z przemysłem już od 75 lat  i jest kuźnią kadr dla przemysłu spożywczego, zwłaszcza mleczarskiego. Wielu wyjątkowych  pracowników przemysłu spożywczego oraz organów kontroli i nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności szczyci się ukończeniem kierunku  właśnie na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dzięki praktycznym metodom nauczania, w oparciu o doskonałą i nowoczesną  infrastrukturę dydaktyczno – badawczą  studenci studiów inżynierskich oraz magisterskich nie tylko zasmakują  czym jest studiowanie, ale także  będą realizować projekty oparte o rzeczywiste scenariusze.

Studia na naszym wydziale kończą się na pierwszym  stopniu uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, a na drugim stopniu magistra inżyniera. To są wiedza i umiejętności weryfikowane przez rynek pracy.

Kierunek TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA na Wydziale Nauki o Żywności UWM przeszedł znakomicie ewaluację (2019). Polska Komisja Akredytacyjna w raporcie oceniającym podkreśliła bardzo dobre przygotowanie absolwentów do zawodu. Wyniki ewaluacji są ważne przez najbliższe 6 lat.

Portal OTO UCZELNIE o kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  pisze tak: https://www.otouczelnie.pl/artykul/1428/Technologia-zywnosci-i-zywienie-czlowieka

"Wysoko pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej"; Dowiedz się więcej: 

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/technologia-zywnosci-zywienie-czlowieka-swietnie-ocenie-pka

 

 

Zapoznaj się z folderem rekrutacyjnym na rok akademicki 2022/2023:

 

 

 

 

Masz więcej pytań pisz: rekrutacja.wnoz@uwm.edu.pl

 


ZAKRESY KSZTAŁCENIA NA II STOPNIU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 

1.    absolwent zakresu kształcenia: żywienie człowieka posiada wiedzę związaną zasadami prawidłowego żywienia. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego, w tym szczególnie w zakładach gastronomicznych typu zamkniętego i otwartego;

2.    absolwent zakresu kształcenia: inżynieria przetwórstwa żywności jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich we wszystkich branżach przemysłu spożywczego.

3.    absolwent zakresu kształcenia: inżynieria przetwórstwa żywności/food engineering (oferta w języku angielskim) jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich we wszystkich branżach przemysłu spożywczego; rekrutacja pod linkiem:

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_20_21_L_ENGLISH/programme/03_SMU_TZiZC_ANG/?from=field:03

4.    absolwent zakresu kształcenia: technologia żywności posiada wiedzę związaną z przetwarzaniem żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego, w tym szczególnie w zakładach gastronomicznych typu zamkniętego i otwartego oraz zakładach przemysłowej produkcji potraw.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają  3 semestry: Absolwent studiów drugiego  stopnia ma zaawansowane umiejętności i wiedzę w realizowanym zakresie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE I REKRUTACYJNE:

Opłata rekrutacyjna85 zł  (termin wniesienia opłaty: do 14.02.2023 r.)

więcej informacji: http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-srodroczna-luty-2023

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych inżynierskich), na tym samym lub innym kierunku studiów (wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na ww kierunku – poniżej). Głównym kryterium w  jest ranking ostatecznego wyniku studiów ( bez wyrównania do pełnej oceny),
w ramach określonego limitu miejsc.

Kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów w terminie rejestracji w systemie IRK.

Zaświadczenie o wyniku studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich - dla kandydatów na studia ii stopnia  [otwórz pdf],  wg wzoru UWM

NA PROŚBĘ ABSOLWENTA WŁAŚCIWY DZIEKANAT MOŻE WYSTAWIĆ WIĘCEJ EGZEMPLARZY POWYŻSZEGO ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie należy dostarczyć do 14.02.2023 r. do godz. 15.00.

 

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA:

 1. Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 2. Bioinżynieria produkcji żywności
 3. Biotechnologia
 4. Chemia i technologia żywności
 5. Gastronomia - sztuka kulinarna
 6. Ichtiologia i akwakultura
 7. Inżynieria chemiczna i procesowa
 8. Inżynieria przetwórstwa żywności
 9. Ogrodnictwo
 10. Rolnictwo
 11. Rybactwo
 12. Technologia żywności i żywienie człowieka
 13. Towaroznawstwo
 14. Zarządzanie i inżynieria produkcji
 15. Zootechnika

Z uzupełnieniami w ramach punktów ECTS (maksymalnie do 30 punktów)

 1. Dietetyka
 2. Inżynieria produkcji
 3. Mikrobiologia
 4. Technologia chemiczna

 

W przypadku innych tytułów  (inżynierskich):   postępowanie zgodnie z procedurą  WSZJK-PD-NoŻ-1 dostępną na stronie Wydziału Nauki o Żywności, w zakładce Wydziałowe Procedury Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Po zakwalifikowaniu na studia (ogłoszenie list kandydatów: dnia 16.02.2023 r. o godz. 10.00) w celu potwierdzenia chęci studiowania należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK opatrzonego własnoręcznym podpisem,

2. xero-kopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego poświadczonej za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Dziekanatu),

3. oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie została złożona kopia),

4. 1 szt. fotografii o wymiarach 35x45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Wyżej wymienione  dokumenty należy dostarczyć do 17.02.2023 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do UWM, a nie data wysłania dokumentów).

 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:

Pl. Cieszyński 1 (bl 43), pok. 04,

godz. przyjęć: 8.00 - 15.00

tel.: 89 523 47 03  (IRK)

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt,  na adres e-mail: rych@uwm.edu.pl 

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 

Rekrutacja krok po kroku