• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Ichtiologii i akwakultury

Details
Code SP1103N
Organizational unit Faculty of Animal Bioengineering
Field of studies Ichtiologia i akwakultura
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Tuition fees 3900 PLN
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

(show past turns)

 

Informacje ogólne:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich i licencjackich, pracujących (lub przygotowujących się do podjęcia pracy) w Polskim Związku Wędkarskim, w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w organizacjach rządowych i samorządowych zajmujących się problematyką rybacką.

Termin składania dokumentów:

od 01 sierpnia 2023 r. do 26 września 2023 r. osobiście lub listem poleconym na  adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekretarz Studiów Podyplomowych "Ichtiologia i akwakultura"

Mgr inż. Marta Wasiak

Katedra Ichtiologii i Akwakultury

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

tel. 89 523 37 54

 

 

Studia dwusemestralne w systemie niestacjonarnym (zajęcia raz w miesiącu, w soboty i niedziele). W całym okresie studiów odbędzie się 10 zjazdów dydaktycznych i dodatkowo jeden zjazd przeznaczony na obronę pracy dyplomowej. Łączna ilość godzin dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów wyniesie 160 godzin. Termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie jeżeli nie zostanie zebrana grupa - kontakt: mgr inż. Marta Wasiak, tel.89 523 37 54, martaw@uwm.edu.pl lub prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś, tel.89 523 32 83, krysiadz@uwm.edu.pl


Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Wymagane wykształcenie kandydata: ukończone studia wyższe (magisterskie, licencjackie)

    • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
    • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, (wydrukowane z systemu IRK)
  •  

 

  • fotografia o wymiarach 35x45 mm.