• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące)

Details
Code SP1925N
Organizational unit Faculty of Social Sciences
Field of studies Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące)
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Admission limit 29
Duration 2 semestry
Recruitment committee address tel. 89 524 62 29; magdalena.walczak@uwm.edu.pl
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (20.12.2023 00:00 – 20.03.2024 23:59)

 Studia podyplomowe doskonalące, w zakresie edukacji informatycznej dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej są studiami podnoszącymi kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i metodyki nauczania edukacji informatycznej w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Studia przygotują również do wypełniania zadań edukacyjnych związanych z realizacją tego przedmiotu i integrowania tych zajęć z innymi edukacjami. 

Absolwent doskonalących studiów podyplomowych wyróżnia się:

-  umiejętnością abstrakcyjnego myślenia poprzez modelowanie rzeczywistych sytuacji i reprezentowanie danych, ich gromadzenie i przetwarzanie,

-        umiejętnością projektowania algorytmów oraz ich realizacji w postaci cyfrowej,

-        rozumieniem organizacji i funkcjonowania komputerów, urządzeń elektronicznych i sieci komputerowej oraz ich wykorzystania,

-        rozumieniem sposobów kształtowania myślenia komputacyjnego za pomocą tradycyjnych środków dydaktycznych,

-  umiejętnością profesjonalnego realizowania zajęć dydaktycznych poprzez celowe i efektywne posługiwanie się metodami nauczania informatyki,

-        rozumieniem społecznych aspektów informatyki i jej zastosowań oraz wpływu informatyki na rozwój społeczeństw,

-        zaangażowaniem w swój profesjonalny rozwój.

 

  • Na zakończenie uczestnik otrzymuje: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
  • Długość trwania studiów – 2 semestry (130 godzin)
  • Zajęcia będą realizowane stacjonarnie w siedzibie WNS w formie sobotnio-niedzielnych zjazdów
  • Studia są bezpłatne w całości sfinansowane z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki - umowa nr MEiN/2023/CTC/3539
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK. 

Wymagane dokumenty (należy dołączyć do IRK w formie skanu): 

  •  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia;
  • zgoda przełożonego na udział w podyplomowych studiach oraz zaświadczenie ze szkoły o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.