Metodyka i metodologia pracy socjalnej


In power from: 5 Jun 2023

Registration criteria

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa do 30 września 2023 w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty: 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK.